Anmälan till prövning - information till elev

Allmän information

Genom en pröving kan du höja ditt kursbetyg eller läsa i en ny kurs som ger behörighet eller meritpoäng. Du läser in kursen på egen hand och dina kunskaper i hela kursen bedöms och betygsätts utifrån de nationella kunskapskraven. Du har rätt att genomföra prövning i de kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå som Härryda kommun anordnar. Du har också rätt att genomföra prövning i samtliga kurser inom utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Så här går går en prövning till

Efter att du har anmält dig tar prövningsläraren kontakt med dig.
Du får instruktioner och ni kommer överens om vilket datum du ska utföra prövningen. En prövning kan innefatta ett eller flera moment, såsom inlämningar, muntlig redovisning och/eller skriftligt prov. Allt beroende på vilken kurs du prövar i. I vissa kurser kan även laborationer ingå.

OBS! Prövning är INTE studiemedelsberättigat (CSN)

Kostnad och anmälan

Anmälan till prövning är öppen fram till en månad innan terminens slut.
Prövningen kostar 500 kronor för varje kurs och prövningstillfälle. Erlagd avgift betalas inte tillbaka.
Har du läst kursen tidigare och fått betyget Icke godkänd eller F får du göra prövning utan kostnad. Du kommer att faktureras eventuell prövningsavgift

Kontakta expeditionen.

Inga fler tider för prövningar är tillgängliga under våren.


Kontakter

Ewa Psaris, kurssekreterare
031-724 66 03
ewa.psaris@harryda.se

Carina Nielsen, administratör
031-724 66 02
carina.nielsen@harryda.se