Pedagogiskt stöd

Behöver du råd och stöd, någon anpassning eller alternativa verktyg/hjälpmedel för att klara dina studier.

Några exempel på pedagogiskt stöd som vi kan erbjuda:

Råd och stöd

  • Studieteknik
  • Planering av studier
  • Samtal om studiesituationen

Anpassningar

  • Möjlighet till fler muntliga prov
  • Längre studietid

Alternativa verktyg/hjälpmedel

  • Inlästa böcker och ljudfiler
  • Pedagogiska dataprogram
  • Tips om appar

Extra stöd i matematik

Om du behöver extra stöd i matematik så finns Mattestuga/handledning

Kontakter

Annette Gottfridsson
Lärare/specialpedagog
031-724 69 58
annette.gottfridsson@harryda.se

Maria Arnesson,
studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06 maria.arnesson@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se

Ingrid Källström, rektor
031-724 66 22
ingrid.kallstrom@harryda.se