Pedagogiskt stöd

Behöver du råd och stöd, någon anpassning eller alternativa verktyg/hjälpmedel för att klara dina studier.

Några exempel på pedagogiskt stöd som vi kan erbjuda:

Råd och stöd

  • Studieteknik
  • Planering av studier
  • Samtal om studiesituationen

Anpassningar

  • Möjlighet till fler muntliga prov
  • Längre studietid

Alternativa verktyg/hjälpmedel

  • Inlästa böcker och ljudfiler
  • Pedagogiska dataprogram
  • Tips om appar

Extra stöd i matematik

Om du behöver extra stöd i matematik så finns Mattestuga/handledning