Likabehandling

Trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling ska inte förekomma. Studerande och personal ska känna sig trygga och respektera andra människors egenvärde. Alla studerande ska ha lika rättigheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder. Både våra elever och vår personal ska vara medveten om vikten av ett respektfullt och gott bemötande av varandra, liksom mot övriga besökande. Vi arbetar därför utefter vår handlingsplan mot kränkande behandling.

Kontakter

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06
maria.arnesson@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se

Ingrid Källström, rektor grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särvux, sfi
031-724 66 22
ingrid.kallstrom@harryda.se

Magnus Fagerström, rektor yrkeshögskolan, yrkesprogrammen inom GR, Vård- och omsorgscollege
031-724 66 60 Länk till annan webbplats.
magnus.fagerstrom@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se