Till innehållet

Vård och omsorg

Vill du arbeta med människor inom vård och omsorg? Våra kurser inom vård och omsorg leder till arbete inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinder.

Fyll i alternativtext

Foto Anna Sigvardsson

Fyra block eller fristående kurser

  • Kurserna är fördelade på fyra block.
  • Vissa kurser kan du också läsa fristående.
  • Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information kring de fristående kurserna

Studieformen

Undersköterska flex är ett nytt sätt att plugga till undersköterska eller vårdbiträde på. Utbildningen är på två eller fyra terminer.
Flexstudier innebär att undervisningen sker en dag i veckan i skolan, resterande sker på egen hand hemifrån via dator eller i Vuxenutbildningens studiehall.

Du kan läsa 1500 poäng under fyra terminer och bli undersköterska eller läsa 800 poäng under två terminer och bli vårdbiträde. Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Vid kursstart görs en individuell studieplan.
Vår skola är certifierad inom vård- och omsorgscollege, vilket är en kvalitetsgaranti för dig som studerande.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. APL görs på heltid sammanlagt tolv veckor fördelat på tre perioder. Du gör din APL inom äldreomsorg, funktionsstöd samt akutsjukvård alternativt psykiatri.
När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad och att det blir restid till din APL plats.

Studieperioder

  • 2023-08-14  -  2023-12-22    19 v
  • 2024-01-08  -  2024-05-24    20 v
  • 2024-08-12  -  2024-12-20    19 v
  • 2025-01-13  -  2025-05-30    20 v

Nästa start:

Augusti 2023


Kurser i vård- och omsorgskompetens

Block 1

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Gerontologi och geriatrik

100

Omvårdnad 1

100

Social omsorg 1

100

Block 2

Kurs

Poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Hälso och sjukvård 1

100

Psykologi 1

50

Psykiatri 1

100

Block 3

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Social omsorg 2

100

Block 4

Kurs

Poäng

Hälso och sjukvård 2

100

Komvuxarbete vård och omsorg

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 2

100

Tillval/kurser som kan läsas parallellt
Kurs

Poäng

Samhällskunskap 1A1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Kontakt

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare

Anette Ambrén, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-10