Till innehållet

Undersköterska språkstöd

OBS! Startar ej hösten 2024

För dig som avslutat Sfi men ännu inte slutfört svenska som andraspråk. Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta inom äldreomsorg, funktionsstöd, psykiatri eller på sjukhus som undersköterska eller vårdbiträde.

Fyll i alternativtext

Foto Anna Sigvardsson

Vill du studera till undersköterska?

Saknar du den språknivå som krävs för att komma in på utbildningen? Då är är vår nya utbildning något för dig!

Du läser yrkeskurser inom vård och omrsorg i kombination med svenska som andraspråk, yrkessvenska och samhällskunskap. Fokus ligger på begrepp inom bemötande , att förstå och förmedla information samt kommunikation.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utbildningen. APL utgör minst 15% av utbildningen och kommer att genomföras löpande under utbildningens gång. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där.

Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad.

Studieperioder

Du kan läsa i fyra terminer och bli undersköterska eller läsa under två terminer och bli vårdbiträde. För att få diplom från VOC (vård och omsorgscolleege) behöver du få gokänt betyg i svenska som andraspråk 1 samt samhällskunskap 1a1.

Nästa start:

Startar ej hösten 2024

Startar ej ht 2024

Kontakt

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare

Anette Ambrén, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-21