Till innehållet

Personbilsmekaniker med språkstöd

För dig som har fått betyg i minst Sfi C-nivå men ännu inte slutfört svenska som andraspråk. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om tekniken i bilar, funktion, konstruktion, diagnostik, reparation och service.

Personer på en bilverkstad undersöker en bil.

Utbildningens innehåll

Du ska få en förståelse för vilken betydelse fordonen har i vårt samhälle och vilken miljöpåverkan de har. Du får en grundläggande yrkesutbildning där stor vikt läggs vid el, elektronik och systemteknik.

Studierna bedrivs på heltid

Svenskundervisning och yrkesspråk integreras med de praktiska delarna av utbildningen. Undervisningen sker dels på Vuxenutbildningen i Mölnlycke och dels på olika praktikföretag i regionen.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande med minst 15 procent. Skolan har goda kontakter med branschen vilket ger möjlighet till en bra praktik. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

Vart leder utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som personbilsmekaniker. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med alla i fordonsverkstaden förekommande uppgifter för personbilsmekaniker.

Utsikterna att få anställning efter avslutad utbildning är goda. Branschens egna undersökningar visar på ett stort behov av fler duktiga personer med fordonsteknisk utbildning, ett behov som väntas öka under de kommande åren.

Viktig information

Under utbildningen kommer du att behöva använda dator och därför behöver du grundläggande datorkunskaper. Du kommer även att utföra vissa beräkningar varför grundläggande kunskaper i matematik är nödvändiga. Körkort är önskvärt men inget krav.

Antagning sker utifrån intervjuer.

Kostnader

Skyddsskor cirka 500 kronor.
Litteraturkostnad cirka 1500 kronor.


www.grvux.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare

Anette Ambrén, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-04-25