Till innehållet

Larmtekniker

Tekniska integrerade säkerhetslösningar utvecklas idag i allt snabbare takt. Det vanliga fysiska inbrottsskyddet integreras idag med datorstöd och datakommunikation, där system ofta kommunicerar med kundens egna IT-nätverk. Detta ställer höga krav på kompetens hos dig som ska driftsäkra och serva dessa system.

Kraven från försäkringsbolag och övriga aktörer i samhället förändras och leder till nya krav på säkerhetssystem för att förhindra att information och egendom förstörs eller stjäls. Utsikterna att få anställning efter avslutad utbildning är goda.

Installation av ett larm vid en dörr

Utbildningens innehåll

Det normala är att yrkesinriktningen inom säkerhetsteknik antingen går mot mekanik (exempel låssmed) eller mot elektronik (exempel larmtekniker). Denna utbildning skapar en hybrid för att möta marknadens ökande behov av helhetsperspektiv och kostnadseffektivitet när det gäller säkerhetssystem med integrerade elektroniska, elektromekaniska och mekaniska funktioner.

Till exempel

  • passersystem med dörrbladsplacerade läsare
  • elektromekaniska cylindrar och nycklar
  • säkerhetsskåp med elektroniska lås
  • traditionella lås

Utbildningen till Säkerhetstekniker elektronik och mekanik är till för dig som är intresserad av att arbeta med installation, programmering, dokumentation, driftsättning och underhåll av olika säkerhetssystem som passagesystem, inbrottslarm, CCTV och brandlarm.

Utbildningen innehåller mycket teoretiska lärargenomgångar samt enskilda övningsuppgifter. Varierande schema utifrån kursernas behov.

Arbetsplatsförlagd tid

APL omfattar 15 procent av utbildningstiden. Vid APL följer du din handledares arbetstider vilket kan innebära att du börjar tidigt på morgonen eller gör APL på kvällar och helger.

För att kunna bli anställningsbar efter genomförd utbildning bör du inte ha någon anmärkning i belastningsregistret.

Utbildningens längd

Utbildningen är två terminer lång.

Vart leder utbildningen?

Du kommer att få serva och underhålla alla typer av säkerhetssystem i olika miljöer. Den kunskap du får efterfrågas av flera olika aktörer och verksamheter, framförallt hos säkerhetsföretag och aktörer som svarar för drift och underhåll av säkerhetssystem. Vidare efterfrågas denna kompetens av företag som tillverkar och levererar säkerhetsprodukter.

Utbildningen kommer att bedrivas i samarbete med ett flertal stora företag inom de aktuella säkerhetsområdena. Dessa företag kommer även till viss del att undervisa på utbildningen. Du får en övergripande kunskap med inriktning mot det senaste inom området säkerhetsteknik.

Kostnader för eleven

Kostnaden blir cirka 2000 kronor för litteratur och eventuella skyddskläder.

Studieperioder

  • 2024-08-12 - 2024-12-20
  • 2025-01-06 - 2025-05-30

Nästa start 

Augusti 2024

Sista ansökningsdag är 30 april 2024.
Efteranmälan för utbildningar med start i augusti 2024 är öppen mellan den 29 juli och den 19 aug. Först till kvarn gäller.

Kontakt

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare

Anette Ambrén, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-21