Till innehållet

Barnskötare med språkstöd

OBS! Startar ej hösten 2024

För dig som avslutat Sfi men ännu inte slutfört svenska som andraspråk. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att som behörig barnskötare arbeta inom barnomsorgen, med barn i åldrarna 0-6 år.

En förskolepedagog sitter och pysslar med ett barn.

Utbildningens innehåll

Du lär dig om människors utveckling, lärande och växande, samarbete, pedagogik, kommunikation samt ledarskap. Du får lära dig att möta andra människor, med fokus på barn och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.

Samtidigt som du läser dina yrkeskurser läser du också svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för yrkesämnena och som jobbar tillsammans med läraren i svenska.

Utbildningens längd

Utbildningen är fyra terminer lång.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utbildningen. APL utgör ca 15% av utbildningen och kommer att genomföras löpande under utbildningens gång. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där.

Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad.

Viktig information

Utdrag från polisens belastningsregister för skola och förskola krävs för att få göra APL (praktik) inom förskola/skola.

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Det tillkommer inga kostnader för litteratur om du inte själv väljer att köpa in referenslitteratur.

Information

Vill du ha mer information om utbildningen är du välkommen att höra av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter här på vår hemsida.

Nästa start:

Startar ej ht 2024

Kontakt

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare

Anette Ambrén, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-21