Till innehållet

Studievägar och kurser

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är indelad i tre studievägar och fyra kurser. Vilken studieväg och kurs du startar i beror på vilken studiebakgrund du har från ditt hemland.

Fyll i alternativtext
  • Studieväg 1 utgörs av kurserna A och B.
  • Studieväg 2 av kurserna B och C.
  • Studieväg 3 av kurserna C och D.
  • Studievägarna 1, 2 och 3 riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål.
  • Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund, studieväg 3 till dem som är vana att studera.

Kontakt

Ingrid Källström, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-07