Till innehållet

Särskild utbildning för vuxna - (särvux)

Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har en funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du har rätt att läsa på särvux från och med hösten det år du fyller 20 år.

Close-up Of A Disabled Man Pushing Wheel Of Wheelchair

Studienivåer​

Det finns tre studienivåer inom särvux:

  • Grundläggande särvux motsvarande träningsskolan
  • Grundläggande särvux motsvarande grundsärskolan
  • Gymnasial särvux motsvarande gymnasiesärskolan

Lugn takt och liten grupp​

På särvux kan du lära dig mer för att klara dig bättre i arbetslivet och samhällslivet och du studerar i lugn takt och i liten grupp. Utbildningen på särvux anordnas i form av kurser. Kurserna är schemalagda 2-3 timmar per vecka och de pågår hela läsåret.

Utbildningen anpassas efter dina förutsättningar. Som elev bestämmer du själv vilka mål du ska nå genom dina studier. Varje elev har en individuell studieplan.

Kontakt

Ingrid Källström, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-28