Till innehållet

Gymnasiala kurser

Här kan du se vilka kurser vi erbjuder till start till våren 2023.

Vuxna studenter sitter i ett bibliotek och studerar.

Gymnasiala kurser

Gymnasiala kurser

KURS

LÄRARE

POÅNG

DAG/KVÄLL

Datorkunskap-fördjupning

Jan Alestig

100

Dag

Engelska 5

Sara Andersson

100

Dag

Engelska 6

Monica Holthov

100

Dag/distans

Engelska 7

Christel Ek-Williamsson

Monica Holthov

100

Dag/distans

Filosofi 1

Monica Holthov

100

Dag/distans

Företagsekonomi 1, 2

Sten Örneblad

100

Dag

Historia 1a1

Linda Hoffman

50

Distans

Historia 1b

Linda Hoffman

100

Dag

Matematik 1b,1c

Anna Hagberg

100

Dag

Matematik 2b, 2c

Dorota Debowska-Nilsson

100

Dag

Matematik 3b, 3c

Dorota Debowska-Nilsson

100

Dag

Matematik 4

Dorota Debowska-Nilsson

100

Dag

Naturkunskap 1a1

Anna Hagberg

50

Dag

Naturkunskap 1a2

Anna Hagberg

50

Dag

Naturkunskap 1b, 2

Anna Hagberg

100

Dag

Psykologi 1, 2a

Ann-Cathrin Gilbertsson

50

Dag

Religion 1

Mathias Blomqvist

50

Dag

Samhällskunskap 1a1

Mathias Blomqvist

50

Kväll

Samhällskunskap 1a2

Mathias Blomqvist

50

Kväll

Samhällskunskap 1b

Mathias Blomqvist

100

Kväll

Svenska 1, 2

Linda Hoffman

100

Dag

Svenska 3

Linda Hoffman

100

Dag/distans

Svenska som andraspråk 1

Anna-Karin Brodén

100

Dag

Svenska som andraspråk 2

Sara Andersson

100

Dag

Svenska som andraspråk 3

Sara Andersson

100

Dag/distans

Spanska 1-6

Monica Holthov

100

Dag/hybridundervisning

Tyska 1-6

Monica Holthov

100

Dag/hybridundervisning

Distansundervisning

Du studerar till stor del på egen hand. Du har vissa lektioner och handledning med lärare men förväntas kunna visa stor självständighet i dina studier. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Du har tillgång till, och ska använda, vår lärplattform Fronter under studietiden.

Fjärrundervisning

Asynkron undervisning, det vill säga lärare och elev befinner sig på olika platser men vid samma tidspunkt.

Klassrumsundervisning

Lärare och elever befinner sig i samma klassrum vid samma tillfälle. Andra namn är närundervisning (Skolverkets benämning), platsbunden undervisning, på plats-undervisning.

Hybridundervisning

En blandning mellan de två ovanstående. Lärare och elev/er befinner sig synkront i klassrum vid samma tillfälle men elever kan även delta via länk.

Kontakt

Ewa Psaris, kurssekreterare

Carina Nielsen, administratör

Ingrid Källström, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-12-20