Till innehållet

Validering

Som elev inom vuxenutbildningen har du möjlighet att få dina kunskaper validerade. Som vuxen kan man ha erfarenheter, kunskaper och kompetens som man fått på olika sätt. Det kan till exempel vara genom utbildning, arbete eller hem- och föreningsliv. Oavsett hur du förvärvat dina kunskaper och kompetens har du möjlighet att få dessa validerade.

En person signerar ett dokument.

Kartläggning av kunskaper och kompetens​

Validering innebär en kartläggning av dina kunskaper och kompetens. Genom validering blir dessa synliggjorda, dokumenterade och erkända. Validering kan också göra att din kunskapsnivå klarläggs så att dina studier kan anpassas efter dina behov. I vissa fall kan studietiden förkortas.

En validering kan utmynna i en prövning där du får betyg i kursen eller ett intyg som visar vilka kunskaper och kompetenser du har.

Kontakt

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare

Ingrid Källström, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-01