Till innehållet

Prövning

Genom en prövning kan du höja ditt kursbetyg eller läsa in en ny kurs. Hos oss kan du genomföra prövning i de kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå som Vuxenutbildningen anordnar.

 • Du förbereder dig på egen hand med hjälp av ämnesplanen för kursen och prövningsinstruktion.
 • Du prövar i hela kursen och ansvarar själv för att anmäla dig och förbereda dig inför prövningen.
 • Du måste genomföra samtliga moment för att få betyg A-F (G/IG på grundläggande nivå).
 • I en prövning bedömer och betygssätter läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån samtliga kunskapskrav och mot alla betygssteg i ämnesplanen.
 • Du kan endast göra prövning i två ämnen per termin.

Sista anmälningsdag för vårens prövningar är den 17 mars 2023.

En man signerar ett papper.

Vem får ansöka om prövning

Du får inte göra en prövning i en kurs som du är antagen till. För dig som fått betyget F/IG är en prövning kostnadsfri. Hos oss kan du bara ansöka om prövningar på de kurser vi erbjuder på Vuxenutbildningen i Härryda.

Kurser vi inte erbjuder

Vill du göra en prövning i en kurs som Vuxenutbildningen i Härryda saknar i sitt utbud kan du vända dig till någon annan kommun. Du har rätt att pröva i vilken kommun du vill.

Hur anmäler jag mig till en prövning

Du anmäler dig genom att:

 1. Välja en kurs du vill pröva i.
 2. Ladda ner blanketten längre ner på sidan och fyll i.
 3. Betala till PlusGiro: 7 72 84-8. Märk inbetalningen "Prövning vux"
 4. Maila blanketten till: vuxenutbildningen@harryda.se tillsammans med dina betyg och kvitto på inbetalning.
 5. Vi behandlar ansökan först efter att anmälan, betyg och kvitto är inskickade till oss.
 6. Vi tar emot anmälningar till prövning från och med januari 2023.
 7. Då allt är klart blir du kontaktad av den/de lärare som ska genomföra prövningen.

Vem ska betala

Saknar du betyg i kursen eller vill höja ett godkänt betyg kostar det 500 kr per prövning.

Anmälan är bindande och erlagd avgift återbetalas ej.

Har du läst kursen du vill pröva i tidigare och fått F/IG behöver du inte betala. En kostnadsfri prövning får du göra en gång per kurs.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan delta vid prövningen måste du meddela det till läraren. Om du inte har sjukanmält dig innan prövningstillfället eller av annat skäl inte kommer, missar du din möjlighet till prövning.

Följande kurser kan du ansöka om prövning i:

Grundläggande kurser:

Svenska som andraspråk, engelska och matematik

Gymnasiala kurser:

Svenska/svenska som andraspråk 1, 2, 3
Engelska 5, 6, 7
Matematik 1b/c, 2b/c, 3b/c, 4, 5
Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
Historia 1a1, 1b
Religionskunskap 1
Filosofi 1, 2
Människans språk 1, 2
Företagsekonomi 1, 2
Moderna språk spanska 1, 2, 3, 4, 5, 6
Moderna språk tyska 1, 2, 3, 4, 5, 6

OBS! Prövning är inte studiemedelsberättigat (CSN).
Prövningsblankett Word, 706 kB.

Kontakt

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare

Ewa Psaris, kurssekreterare

Carina Nielsen, administratör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-09