Till innehållet

Likabehandling

Alla studerande och personal ska ha lika rättigheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder.

Trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling ska inte förekomma. Studerande och personal ska känna sig trygga och respektera andra människors egenvärde. Alla studerande och personal ska ha lika rättigheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder.

Både våra elever och vår personal ska vara medveten om vikten av ett respektfullt och gott bemötande av varandra, liksom mot övriga besökande. Vi arbetar därför utefter vår handlingsplan mot kränkande behandling.

Kontakt

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare

Ingrid Källström, rektor grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särvux, sfi, yrkesprogrammen inom GR, vård- och omsorgscollege

Anna Sjöström, tf rektor Yrkeshögskolan

Hans Frimanson, verksamhetschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-12