Till innehållet

Elevhandbok

Hur ska vi hantera allt som förändras i vår omgivning? För att förstå vad som händer måste vi hela tiden lära oss mer om oss själva och omvärlden. Var hittar vi då det livslånga lärandet? Jo, på vuxenutbildningen! Vi hoppas att du får många nya insikter och kunskaper under din tid här som gör dig bättre rustad att möta allt nytt du kommer att få uppleva.

En manlig student sitter i ett bibliotek och studerar.

Handboken

Att läsa i en annan kommun eller på distans

Särskilda regler gäller för dig som vill studera i en annan kommun än hemkommunen. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för närmare information.

Betygssättning

Betyg sätts av läraren efter avslutad kurs. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. F innebär att kursen ej är godkänd. Oavsett om en kurs blivit betygssatt eller inte, har du som elev rätt att få ett intyg på en genomgången kurs.

Biblioteket

På biblioteket i Kulturhuset finns det studielokaler att låna. Vi har även en egen bibliotekarie, Erik Jonsson, som kan hjälpa dig med att hitta material för dina arbeten. Länk till bilioteket finns i högerspalten.

Busskort

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du få busskort av kommunen förutsatt att du studerar på heltid och är skriven i Hindås, Hällingsjö, Härryda, Landvetter eller Rävlanda och studerar i Mölnlycke.
Alternativt kan du vara skriven i kommunen, men studera i kranskommunerna.

Datorer och skrivare​

På skolan finns tillgång till stationära datorer. Vill du spara dina arbeten gör du det på Fronter, i någon molntjänst eller på USB-minne. Du kan skriva ut i både gråskala och färg via skrivare som finns utplacerade över hela skolan. Du behöver inget konto för att komma in i datorerna.

Datanätet

Vuxenutbildningen har gott om datorutrustning. Som brukare av Vuxenutbildningens nätverk har du tillgång till följande bastjänster:

  • Datorer i windowsmiljö
  • Utskrift med laserskrivare i svartvitt och färg.
  • Microsoft Office 365. Specifika program för den kurs du läser finns oftast bara
  • installerade i undervisningssalen men du är alltid välkommen i mån av plats, även om lektion pågår.
  • Vi har ett trådlöst nätverk. Du får ett konto i Härryda kommuns nätverk som ger dig tillgång till internet, skrivare och Office 365.

Elevkök

I vårt elevkök finns mikrovågsugnar. Du tar själv med dig fat, koppar och bestick - och tar hem dem varje dag. Du som använder ugnar och kylskåp ansvarar själv för att det är snyggt i köket. Våra gemensamma kylskåp töms varje fredag!

Fronter

I de allra flesta kurser används Fronter, vår webbaserade lärplattform. Här får du information om dina kurser, du kan kommunicera med lärare och kurskamrater och lämna in uppgifter. I samband med kursstart får du ett automatiskt genererat Fronter-konto. Ditt användarnamn är din privata mailadress. Det är därför viktigt att du har meddelat en aktuell mailadress. Du använder funktionen för glömda lösenord. Det kommer att orsaka ett återställningsmail från noreply@itslearning.com. OBS! Mailet kan hamna i skräpposten och det kan du bara se på en dator. Som användare förbinder du dig att följa den etikpolicy som gäller för Vuxenutbildningens nätverk.

Länken går till en film om hur du skaffar nytt lösenord:

Första lösenordet i Fronter. Länk till annan webbplats.

Länk till Fronters inloggning Länk till annan webbplats.:

Förvaringsskåp

Det finns förvaringsskåp i korridorerna. De är endast till för dagförvaring och töms regelbundet. Du lägger en tiokrona i pant och får tillbaka den när du tömmer skåpet.

Hemarbete

Antalet lektioner i de flesta kurser är färre än för samma kurser i ungdomsskolan. Detta innebär att du måste ägna mycket tid till självstudier och hemarbete. Använd gärna de studieplatser som finns utplacerade i huset. Du får också gärna sitta och jobba i våra lektionssalar när de är lediga (se schema vid varje lektionssal).

Hjärtstartare

På skolan finns en självinstruerande hjärtstartare. Den finns uppsatt på väggen utanför ingången till administrationen/rektorsexpeditionen.

Information

Aktuell och ny information meddelas genom Fronter. Kontrollera din startsida på Fronter ofta! Se till att du har Fronter-appen installerad, då får du nyheterna direkt i telefonen. Det finns appar för både Apple och Android.

Information om hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att registreras hos Vuxenutbildningen i enlighet med dataskyddsförordningen - GDPR. För ytterligare information se:
www.harryda.se

Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering finns, om du vill ta del av dessa vänligen kontakta expeditionen.

Kurator

Hos kurator kan du få hjälp och stöd med din psykosociala situation. Du kan också få rådgivning om hur myndigheter arbetar samt svara på frågor om din studieekonomi. Kurator har tystnadsplikt. Hon tjänstgör endast tisdagar hos oss. Du hittar hennes epost här.

Kurslitteratur och förbrukningsmaterial

Du ansvarar själv för inköp av kurslitteratur. Litteraturen ska medföras till första kurstillfället.

Före kursstarten får du en litteraturlista där det står vilka böcker du ska köpa i de olika ämnena. Kurslitteraturen är obligatorisk. I Vuxenutbildningens kurser på grundskolenivå lånar skolan ut vissa böcker. Förbrukningsmaterial såsom papper, pennor, pärmar, och dylikt får du köpa själv.

Länk kurslitteratur grundläggande studier

Länk kurslitteratur gymnasiala studier

Källsortering

Vi källsorterar vårt avfall i jakten på ett hållbart samhälle. Sorteringskärl finns på våning 1 och 2, samt på Rörsvängen.

Likabehandling

Trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling ska inte förekomma. Studerande och personal ska känna sig trygga och respektera andra människors egenvärde. Alla studerande ska ha lika rättigheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder. Både våra elever och vår personal ska vara medveten om vikten av ett respektfullt och gott bemötande av varandra, liksom mot övriga besökande. Vi arbetar därför utefter vår handlingsplan mot kränkande behandling.

Lokaler

Vi har lektionssalar i tre olika byggnader: Långenäsvägen, Rörsvängen och Hulebäcksgymnasiet. Lokalplanerna finns i länkarna ovan.

Lärling

Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats. Du kan läsa mer om detta på GRVUX via länken. Länk till annan webbplats.

Läshjälpmedel

Behöver du talböcker, talsyntes eller andra hjälpmedel ska du kontakta studievägledare.

Mobiltelefonen

Är naturligtvis avstängd på lektioner och prov. Mobilen får inte användas som räknare på tentor.

Nötter

Alla former av nötter och rätter där nötter ingår som ingrediens är förbjudna i Härryda kommuns lokaler för att undvika risk för allergiska reaktioner.

Närvaro

Eftersom studierna på Vuxenutbildningen är koncentrerade är det viktigt att du är närvarande på lektionerna. Om du måste vara borta någon gång är det ditt eget ansvar att ta kontakt med lärare eller kurskamrater, så att du inte missar genomgångna avsnitt.
Närvaro på muntliga och skriftliga prov, laborationer och exkursioner är obligatoriska. Frånvaro vid skriftliga prov ska meddelas till läraren via e-post eller telefon.

Office 365

Alla som är antagna till studier på Vuxenutbildningen i Härryda får ett konto till Office 365 i samband med kursstart. Det ger bland annat tillgång till Word, Excell och Powerpoint för Office 365 samt lagring i OneDrive.
Du får också tillgång till Teams för gruppdiskussioner samt en personlig epostadress i Härryda kommuns nätverk. Dina kontouppgifter mailas ut automatiskt efter att du har blivit antagen till att studera.
Länk: Office 365 Länk till annan webbplats.

Olycksfallförsäkring

När du studerar på Vuxenutbildningen är du försäkrad vid olycksfall under skoltid eller motsvarande samt vid resa direkt till och från skolan. Med olycksfall avses "kroppsskada" som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig händelse (olycksfall). Försäkringen gäller alltså inte sjukdom!

Parkering

Fri parkering finns. Här är länk till en karta över Mölnlycke centrums parkeringar Pdf, 64.5 kB.

Prov, seminarier och laborationer

Läraren och eleverna kommer vid kursstarten överens om inlämningstider för hemskrivningar, fördjupningsarbeten och andra inlämningsuppgifter samt rutiner för prov och andra redovisningsformer. Deltagande i prov samt vissa muntliga seminarier och laborationer är obligatoriskt.
OBS! Mobiltelefoner ska vara avstängda vid prov, samt under lektionstid.
Vid prov får endast penna, radergummi (och i vissa ämnen andra hjälpmedel) medtagas.

Prövningar

Det är möjligt att på egen hand läsa in en teoretisk kurs för att sedan gå upp i prövning och på det sättet få betyg i kursen. Läs mer på sidan om Prövningar.

Redovisningsformer och betyg/bedömning

För att få reda på vilka kunskaper och färdigheter kursdeltagare har i ämnet används olika redovisningsformer, t.ex. muntliga och skriftliga prov, redovisning av grupparbeten eller individuella uppgifter.

Rökning

I alla lokaler råder rökförbud. Istället finns det utplacerade askkoppar i betong utomhus. Vid Rörsvängen är rökning tillåten endast vid gaveln utanför TV-affären.

Schema:

  • För att logga in och se ditt personliga Schema klickar du på schema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , då öppnas det ett nytt fönster.
  • Till vänster i rullisten Skola klickar du på Vuxenutbildningen Härryda.
  • I fritexten längst till höger skriver du ditt personnummer (ange ID) i formatet ÅÅMMDXXXX.
  • Klicka på Visa.
  • Välj sedan önskad vecka i rullisten.

OBS! Schemat uppdateras kontinuerligt och det är ditt eget ansvar att kontrollera detta.


Sjukanmälan och vård av barn

Om du har någon form av studiestöd, måste du alltid ringa Försäkringskassan på telefon 0771-11 41 14 för att sjukanmäla dig. Du som är hemma för vård av barn behöver inte meddela detta till Försäkringskassan. Om du har avstått från studier för tillfällig vård av barn i sju dagar eller mer ska du lämna en försäkran om detta till CSN.
Om frånvaron är längre än två veckor ska du styrka orsaken.

Skrivarinstallation på egen dator

Du måste befinna dig i skolan för att kunna göra detta. Öppna en webbläsare och gå till http://skrivarehule/ipp. Leta rätt på den skrivare du vill ha:
L1 = Långenäsvägen, våning 1
L2 = Långenäsvägen, våning 2
R = Rörsvängen
Klicka på namnet så börjar installationen. Du kan bli tillfrågad om du vill installera Iprint Client. Svara ja i så fall, annars kan du inte installera skrivaren. Stöd för Chromebook, Linux eller Apple-utrustning saknas i nuläget.

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen

Slutbetyg (2350 poäng) kommer att gradvis fasas ut och ersättas av gymnasieexamen (2400 poäng). I ett examensbevis framgår det om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.
Slutbetyg får utfärdas fram till 1 juli 2025. Oavsett om du läser mot slutbetyg eller gymnasieexamen, ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare om vad som gäller för dig!

Studentrabatter

Åtskilliga företag, till exempel Västtrafik, erbjuder studentrabatter. Du behöver ha giltig studentlegitimation från Mecenat eller Studentkortet med Västtrafiks, Skånetrafikens, SL:s eller Studentresesymbolens logotyp. Läs mer och ansök på www.studentkortet.se eller www.mecenat.com.

Studiefinansering

Studiehjälp kan du få t o m vårterminen det år du fyller 20 år vid heltidsstudier. Information om studiepoäng överförs från skolan till CSN. Studiemedel kan sökas fr o m höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedlet har två olika nivåer för lån och bidrag, en generell och en högre. Du som är minst 25 år och studerar på grundläggande och/eller gymnasienivå kan få det högre bidraget.

Du söker direkt via www.csn.se Länk till annan webbplats.

När du börjar dina studier ska du lämna en studieförsäkran till CSN. Detta gör du antingen med en blankett som heter Studieförsäkran, via talsvar per telefon eller via CSN:s hemsida. Du kan söka för både vår- och höstterminen samt sommarperioden i samma ansökan. Har du frågor om ditt studiemedel?
Kontakta CSN via e-post, www.csn.se eller telefon 0771-27 60 00.

Skolan överför automatiskt och koninuerligt information till CSN.

Studieformer

Du ska kunna studera på det sätt och i den takt som passar dig, därför erbjuder vi flera olika studieformer och studietider. Välj mellan undervisning i schemalagd grupp eller flexibla studier. Du kan också kombinera de olika studieformerna. I kurser med få sökande har vi inga schemalagda grupper. Några av kurserna bedrivs även på kvällstid.

Städrutiner

Våra lokaler städas dagligen. Elevköket ansvarar de studerande själva för.

Trådlöst nätverk

Hela skolan har trådlöst nätverk. Från och med december 2020 ansluter du till det trådlösa nätverket hk vuxutb. Du kommer då att bli tillfrågad om användarnamn och lösenord. Du använder då samma uppgifter som du fått för Office 365.

Undervisningssalar

Långenäsvägen 5:
1:a vån: salsnummer börjar med 1
2:a vån: salsnummer börjar med 2
Rörsvängen 9:
salsnummer börjar med R.

Utrymning:

Utrymningsplan finns anslagen i samtliga salar, vid hissen på varje våningsplan på Långenäsvägen och vid datasalarna på Rörsvängen. Var noga med att ta del av dessa så du är förberedd vid en eventuell utrymning. Vid alla utrymningar från Långenäsvägen ska vi samlas på andra sidan bron vid Massetjärn. Vid utrymning från Rörsvängen ska alla samlas på parkeringen vid järnvägen. Länk till återsamlingsskylt

Utvärdering

Utvärdering sker kontinuerligt i varje kurs och i slutet av varje läsår genomförs en enkät, vars resultat diskuteras med personalen. Dett är en chans för dig att vara med och påverka.

Validering:

Att göra en validering innebär en kartläggning av dina kunskaper och kompetenser. Genom validering blir dessa synliggjorda och dokumenterade. Validering kan också göra att din kunskapsnivå kartläggs så att dina studier kan anpassas efter dina behov. I vissa fall kan studietiden förkortas. En validering kan utmynna i en prövning där du får betyg i kursen eller ett intyg som vilka kunskaper du har.

Vuxenutbildningens etiska regler

All versamhet på Vuxenutbildningen präglas av en demokratisk människosyn och allas lika värde. Detta innebär att du oavsett trosuppfattning, etnisk tillhörighet, kön och sexuell läggning har rätt att bli bemött på ett likvärdigt och respektfullt sätt.

I vår likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om rutinerna kring värdegrundsarbetet på skolan.
Länk till likabehandlingsplanen.

Användning av otillåtna hjälpmedel i samband med prov och inlämningsuppgifter betraktas som fusk. Vad som är tillåtna hjälpmedel anges i respektive fall. Att plagiera från digitala eller tryckta källor betraktas som fusk. Din lärare har tillgång till antiplagiatprogram för att kontrollera detta. Fusk kan medföra att dina studieresultat inte blir godkända. På Vuxenutbildningen får ingen vara påverkad av alkohol eller andra droger. En drogpåverkad eller berusad person kommer att avvisas från skolan. Kontakt kan eventuellt tas med berörd myndighet.

Värdesaker

Skolan tar inte ansvar för förkomna eller stulna värdesaker.

Yrkesvux

Vi samarbetar inom Göteborgsregionen och erbjuder en serie yrkesutbildningar, vissa av dessa ges med språkstöd. Du kan söka utbildningar inom ett stort antal yrkesområden. Du kan läsa mer om detta på GRVUX via länken Länk till annan webbplats..

Återantagning till kurs

En elev som fått betyget F två gånger erbjuds inte plats vid återansökan till samma kurs inom sex månader. Detsamma gäller vid sena (efter att 2/3 av kursen förflutit) eller upprepade (två eller fler) avbrott. Personal på skolan ansvarar för att informera elev som fått betyg F eller gör sent eller upprepade avbrott.Kontakt

Ewa Psaris, kurssekreterare

Carina Nielsen, administratör

Ingrid Källström, rektor

Anna Sjöström, tf rektor

Hans Frimanson, verksamhetschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-21