Gymnasial nivå

Vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvarande gymnasieskolan.

Utbildningen bedrivs i form av kurser och det är samma ämnesplaner, kursplaner och kunskapskrav som inom gymnasieskolan.
Vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till dig som:

  • saknar kunskaper ​som motsvarar det man lär sig i gymnasieskolan
  • saknar slutbetyg/gymnasieexamen från gymnasieskolan
  • behöver komplettera din behörighet inför ansökan till yrkeshögskola/högskola/universitet
  • har en utländsk utbildning som behöver kompletteras med kunskaper och betyg motsvarande svensk gymnasieutbildning

Flexibla studier

Vårt kursutbud präglas av flexibilitet och varierande undervisningsformer.
Du kan välja den form som passar dig bäst och du kan kombinera arbete med studier.
Vi erbjuder klassrumsundervisning, distansutbildning, flexibla kursstarter.
Antagning sker vid flera tillfällen och du har även möjlighet att läsa vissa kurser under sommaren.

Kurser på distans

Behörighetsgivande kurser som inte finns på Vuxenutbildningen i Härryda kan vi erbjuda som distanskurser på Exlearn education.
Om du är intresserad av detta måste du kontakta studie- och yrkesvägledarna.

Studieperioder för oktoberstart -21

Är 19 veckor mellan 18 oktober till 17 december och
10 januari och 18 mars.
För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka.

Studieperiod hösten -21

Är 18 veckor (det som förut räknades som en termin)
mellan 16 augusti och 17 december.
För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka.

Studieperiod våren -22

Är 20 veckor mellan 10 januari och 27 maj.
För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka.

Självtester

Till höger hittar du diagnostiska tester i engelska och matematik .
Där kan du testa dig själv för att se vilka förkunskaper du har och vilken kunskapsnivå du ligger på.

Kursutbud

Vi har ett brett utbud av kurser och du kan välja att läsa studieförberedande kurser eller yrkeskurser. ​Yrkesutbildningar hittar du här:
Yrkesutbildning

Ansökan

Du gör din ansökan online på webben. Länken hittar du till höger. 
Kom ihåg att bifoga dina betyg när du ansöker.