Grundläggande nivå (gruv)

Vuxenutbildning på grundläggande nivå (gruv) motsvarar grundskolan till och med år 9.
Den vänder sig till dig som saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
Du kanske har kortare utbildning än nio år eller saknar någon kurs från grundskolan.

Du kan bland annat studera:

  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Orienteringskurs i datorhantering

Flexibla studier

​Studierna i en eller flera kurser kan bedrivas i olika takt och kan pågå under en eller flera terminer.
Antagning sker vid flera tillfällen.
Kurser på grundläggande nivå kan kombineras med kurser inom exempelvis utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller kurser på gymnasial nivå.

För övriga frågor, liksom frågor om kurserna biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap och hem- och konsumentkunskap, kontakta våra studievägledare.

Studieperioder för oktoberstart -21

Är 19 veckor mellan 18 oktober till 17 december och
10 januari och 18 mars.
För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka.

Studieperiod hösten -21

Är 18 veckor (det som förut räknades som en termin)
mellan 16 augusti och 17 december.
För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka.

Studieperiod våren -22

Är 20 veckor mellan 10 januari och 27 maj.
För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka.

Självtester

Till höger hittar du diagnostiska tester i engelska och matematik .
Där kan du testa dig själv för att se vilka förkunskaper du har och vilken kunskapsnivå du ligger på.

Ansökan

Du gör din ansökan online på webben. Länken hittar du till höger. 
Kom ihåg att bifoga dina betyg när du ansöker.