Kontakt
Lyssna

Grundläggande nivå (gruv)

Vuxenutbildning på grundläggande nivå (gruv) motsvarar grundskolan till och med år 9.
Den vänder sig till dig som saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
Du kanske har kortare utbildning än nio år eller saknar någon kurs från grundskolan.

Du kan bland annat studera:

  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Orienteringskurs i datorhantering

Flexibla studier

​Studierna i en eller flera kurser kan bedrivas i olika takt och kan pågå under en eller flera terminer.
Antagning sker kontinuerligt.
Kurser på grundläggande nivå kan kombineras med kurser inom exempelvis utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller kurser på gymnasial nivå.

För övriga frågor, liksom frågor om kurserna biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap och hem- och konsumentkunskap, kontakta våra studievägledare.

 

Studieperiod Hösten-19

Är 18 veckor (det som förut räknades som en termin)
mellan 19 augusti och 20 decemer.
För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka.

Studieperiod Våren-20

Är 20 veckor (det som förut räknades som en termin)
mellan 9 januari och 27 maj.
För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka.

                                                                                          

Självtester

Till höger hittar du diagnostiska tester i engelska och matematik .
Där kan du testa dig själv för att se vilka förkunskaper du har och vilken kunskapsnivå du ligger på.

Ansökan

Du kan antingen göra din ansökan online på webben eller skriva ut ansökningsblanketten och skicka in den till oss. Länkarna hittar du till höger. 
Kom ihåg att bifoga dina betyg när du ansöker.