Betyg och intyg

Som elev inom vuxenutbildningen har du rätt att få dina kunskaper dokumenterade genom betyg eller intyg

Betyg sätts på varje avslutad kurs.

Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. F innebär att kursen inte är godkänd.
Inom särskild utbildning för vuxna (särvux) används inte F, där är betygsskalan A-E.

Du kan välja om du vill få dina kunskaper dokumenterade genom intyg eller betyg.

Har du läst en orienteringskurs kan du bara få ett intyg på dina kunskaper.

Kontakta expeditionen om du vill ha ditt betyg utskrivet.

Kontakt

Ewa Psaris
Kurssekreterare
031-724 66 03
ewa.psaris@harryda.se
Carina Nielsen
Administratör
031-724 66 02
carina.nielsen@harryda.se

Maria Arnesson,
studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06
maria.arnesson@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se

Ingrid Källström, rektor
031-724 66 22
ingrid.kallstrom@harryda.se