Kontakt
Lyssna

Betyg och intyg

Som elev inom vuxenutbildningen har du rätt att få dina kunskaper dokumenterade genom betyg eller intyg.

Betyg sätts på varje avslutad kurs.

Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. F innebär att kursen inte är godkänd.
Inom särskild utbildning för vuxna (särvux) används inte F, där är betygsskalan A-E.

Du kan välja om du vill få dina kunskaper dokumenterade genom intyg eller betyg.

Har du läst en orienteringskurs kan du bara få ett intyg på dina kunskaper

Kontakt

Maria Arnesson,
studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06
maria.arnesson@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se

Ingrid Källström, rektor
031-724 66 22
ingrid.kallstrom@harryda.se