Betyg och intyg

Som elev inom vuxenutbildningen har du rätt att få dina kunskaper dokumenterade genom betyg eller intyg. Betyg sätts på varje avslutad kurs.

Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. F innebär att kursen inte är godkänd. Inom särskild utbildning för vuxna (särvux) används inte F, där är betygsskalan A-E.

Du kan välja om du vill få dina kunskaper dokumenterade genom intyg eller betyg. Har du läst en orienteringskurs kan du bara få ett intyg på dina kunskaper. Kontakta expeditionen om du vill ha ditt betyg utskrivet.

Vill du ta ut en gymnasieexamen eller slutbetyg?

När du har läst klart alla kurser för att kunna ta ut en gymnasieexamen eller ett slutbetyg, ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommunen där du studerade senast, eller en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun.

Innan du kontaktar en studie- och yrkesvägledare är det bra om du har samtliga betyg från tidigare studier på gymnasienivå tillgängliga.
Tänk på att det alltid är du som ansvarar för att begära ut din gymnasieexamen eller slutbetyg.

Slutbetyg inom vuxenutbildningen

Sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2025. Efter den 1 juli 2025 kan endast gymnasieexamen utfärdas för dig som läser hos oss och i en sådan får endast nya gymnasiekurser ingå.

Observera att du själv måste ta kontakt med en studie- och yrkesägledare för att göra en betygsplanering och begära att ditt slutbetyg utfärdas.

För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du ha minst ett betyg med den gamla betygsskalan (MVG, VG, G eller IG). För mer information kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Kontakter

Ewa Psaris, kurssekreterare
031-724 66 03
ewa.psaris@harryda.se

Carina Nielsen, administratör
031-724 66 02
carina.nielsen@harryda.se

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 06
maria.arnesson@harryda.se

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare
031-724 66 09
mina.jordan@harryda.se

Ingrid Källström, rektor
031-724 66 22
ingrid.kallstrom@harryda.se