Lyssna

Olyckor och kriser

Ibland inträffar händelser som är svåra och oförutsägbara och som kan innebära sorg, förlust och oro. När en kris eller olycka är inträffat måste personal inom förskola och skola vara rustad att hantera situationen och ge stöd till det drabbade barnet och ibland till andra barn som berörts av det som hänt.

Rutiner på förskolan och skolan

På förskolor och skolor finns handlingsplaner vid olyckor och kriser. Det är rektor och förskolechef som ansvar för att sådana rutiner finns.

Kommunens krisgrupp

I Härryda kommun finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer, POSOM.  POSOM består av representanter från kommunen och kyrkan. Kommunens socialtjänst är ansvarig för verksamheten. POSOM är organiserat i en ledningsgrupp och tre stödgrupper. Församlingshemmen i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda ska användas som stödcentra.

Information om Härryda kommuns krisberedskap

Kontakt

Marie Fremle, verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg
marie.fremle@harryda.se

Paula Palmdahl, verksamhetschef grundskola och grundsärskola
paula.palmdahl@harryda.se
Camilla Ahlin, verksamhetschef gymnasium
camilla.ahlin@harryda.se