Kontakt
Lyssna

Trygghet och säkerhet

Miljön inom förskola och skola ska vara trygg. Alla som vistas i förskolan och skolan ska känna trivsel och uppleva ett klimat som gör att de kan utvecklas så långt som möjligt.

Varje skola och förskola upprättar årligen en plan för likabehandling och mot kränkande behandling i verksamheten. Planen utgår från de förutsättningar som råder på på förskolan eller skolan.

På varje skola ska personalen tillsammans med eleverna även upprätta de ordningsregler som gäller för verksamheten.  

Kontakt

Marie Fremle, verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg
marie.fremle@harryda.se

Annika Gry, tf verksamhetschef grundskola och grundsärskola annika.gry@harryda.se

Camilla Ahlin, verksamhetschef gymnasium
camilla.ahlin@harryda.se