Till innehållet

Synpunkter på barnomsorg och utbildning

Våra förskolor och skolor ska vara en trygg plats, där elever och pedagoger trivs och som ger bästa möjliga förutsättningar för ditt barns lärande och utveckling. Därför är det viktigt att du känner dig välkommen att höra av dig med frågor, synpunkter eller om du har klagomål. I dialog med vårdnadshavare och elever kan vi anpassa och förbättra verksamheten.

Pennor.

När du vill höra av dig med en synpunkt eller ett klagomål ska du i första hand vända dig till den förskola eller skola som ditt barn går på, enligt följande steg:

1. Kontakta berörd personal

Prata direkt med berörd personal om du har frågor om eller är missnöjd med utbildningen, om barnet/eleven har svårigheter i utbildningen, eller om du har andra synpunkter på verksamheten.

Om du anser att du inte får tillräcklig hjälp eller svar så går du vidare till steg 2.

2. Kontakta ansvarig rektor

Om du anser att dialog med berörd personal inte räcker, ska du prata med ansvarig rektor.

Om du är missnöjd med rektors hantering av klagomål eller rektorns tjänsteutövning eller agerande så går du vidare till steg 3.

3. Kontakta sektorn för utbildning, kultur och fritid

Skicka in din synpunkt eller klagomål till den centrala klagomålshanteringen för sektorn för utbildning, kultur och fritid. Frågan kommer att utredas av handläggare och du blir kontakad av verksamhetschef för återkoppling i ditt ärende.

Skicka synpunkt kring barnomsorg och utbildning
Kontakta mig via * (obligatorisk)


Kontakta mig via
Om alla steg tagits så finns även andra instanser

Om du har följt ovanstående punkter men upplever att kommunen inte följer de lagar och regler som finns för utbildningen, så kan du vända dig till Skolinspektionen.
Anmälan till Skolinspektionen (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) Länk till annan webbplats.

Gäller det kränkning eller diskriminering så har förskola/skola ansvaret för att anmäla, utreda och följa upp misstänkt kränkande behandling som sker i verksamheten. Varje förskola och skola har en plan mot kränkande behandling och diskriminering.


Kontakt

Agnesa Kasapolli, Planeringsledare

agnesa.kasapolli@harryda.se

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-07