Kontakt
Lyssna

Här kan du lämna synpunkter och klagomål

Har du synpunkter på vår verksamhet och service? Berätta det för oss genom att fylla i formuläret längre ner på sidan. Dina synpunkter är viktiga för oss, för allt kan alltid bli bättre

Synpunkter/klagomål på barnomsorg och skola

Om du har synpunkter eller klagomål på barnomsorgens eller skolans verksamhet ska du först och främst vända dig till förskolans eller skolans personal, ansvarig förskolechef eller rektor.
Kontaktuppgifter hittar du på respektive enhets webbsida

Om du upplever att du inte får gehör för dina synpunkter/klagomål kan du lämna dem i formuläret nedan. Då handläggs ditt ärende centralt
på kommunens utbildningsförvaltning.

Felanmälan? Då gör du så här

Vill du till exempel anmäla ett hål i gatan, fel på gatubelysning eller klotter? Använd då ett annat formuläret eller vår app som du hittar här:
Felanmälan

Vad händer med din synpunkt?

När din synpunkt kommer in till kommunen blir den en offentlig handling. Synpunkten lämnas till den som har ansvar för frågan. Hur lång tid det tar innan du får svar - om du vill ha svar - beror på hur omfattande svar din synpunkt kräver.
Kontakta mig via *
Personuppgifter

När Härryda kommun handlägger din synpunkt registrerar vi de personuppgifter du lämnat. Uppgifterna behövs för vår hantering av din synpunkt och sparas för uppföljning och eventuella förnyade kontakter.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller tas bort.

Personuppgiftsansvarig är: Kommunstyrelsen, 435 80 Mölnlycke, 031-724 61 00.