Till innehållet

Prioriterade fokusområden

För att nå målbilden Sveriges bästa skola har sex prioriterade områden valts ut. Vi kallar dem för våra byggstenar. De pekar ut vägen mot målet och utvecklingsarbetet inom dessa sker löpande.

Fyll i alternativtext

Undervisning: den viktigaste byggstenen

Lärarens kompetens och förutsättningar för att motivera och utveckla kvalitén i undervisningen är den viktigaste byggstenen i Sveriges bästa skola 1-16 år.

Relationer: förutsättningar för lärande

Medarbetarnas förmåga att skapa tillitsfulla relationer ökar barn och elevers möjlighet att utvecklas och lära. God samverkan är en förutsättning för att lyckas.

Trygghet: skapar en god lärmiljö

Alla som vistas i förskolan och skolan ska känna sig trygga och omges av en god lärmiljö. Ett kontinuerligt främjande och förebyggande värdegrundsarbete kännetecknar verksamheten. Verksamheterna ska vara fria från kränkningar och våld.

Barn- och elevhälsa: stöd och stimulans

Arbetet med barn- och elevhälsa är allas ansvar och ska säkerställa att varje barn och elev utifrån sina förutsättningar erbjuds en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Systematiskt kvalitetsarbete: grunden för utveckling

Rektor ansvarar för att skapa former och rutiner för enhetens kvalitetsarbete. Uppföljning till huvudman sker genom dialog som ger kunskap och fördjupning om de processer som bidrar till barns och elevers lärande och utveckling.

Kultur och ledarskap: hållbart ledarskap

Rektor ges möjlighet att verka i en hållbar organisation där det kollegiala lärandet förstärks. Ett distribuerat ledarskapet skapar utrymme för rektors pedagogiska ledarskap.

Kontakt

Päivi Malmsten, sektorschef utbildning, kultur och fritid

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-23