Ny stadieindelning i skolan från och med läsåret 2022/23

I juni 2021 fastställde välfärdsnämnden förslaget till en ny stadieindelning i Härryda kommuns skolor. Den förändrade skolorganisationen kommer att träda i kraft från och med läsåret 2022/23.

Tre tjejer spelar basket framför en skola

Foto: Anna Sigvardsson

2018 återinfördes en stadieindelad timplan i svensk grundskola. I och med detta så reglerades undervisningstiden i lågstadium, mellanstadium och högstadium. I Härryda kommun är i dagsläget flera skolor inte organiserade i stadier. Det innebär att elever behöver göra skolbyten mitt i ett stadium.

Kommunstyrelsen gav 2018 sektorn för utbildning, kultur och fritid i uppdrag att organisera verksamheten i lågstadium, mellanstadium och högstadium i enlighet med skollagen. I juni i år så beslutade välfärdsnämnden om den nya skolorganisationen.

Bättre förutsättningar i skolan

En stadieindelad skola där elever fullföljer hela mellanstadiet på samma skola skapar bättre förutsättningar för kontinuitet i skolgången. Det ger även en rättvisare bedömning då elever i årskurs 6 kommer att betygsättas på den skola där de har gått hela sin mellanstadietid.

Den nya stadieindelningen innebär att skolor som idag är organiserade i årskurs 6-9 kommer att bli årskurs 7-9 skolor efter förändringen. Skolor som nu är organiserade i F-5 kommer att bli F-6 skolor.

I anslutning till den nya stadieindelningen kommer även en förändrad rektorsorganisation att införas. Den nya stadieindelningen och rektorsorganisationen är en del i Härryda kommuns satsning på att skapa Sveriges bästa skola.

Nya riktlinjer för skolskjuts

I samband med att en ny grundskoleorganisation träder i kraft kommer kommunens riktlinjer för skolskjuts att ses över. Nya riktlinjer som harmoniserar med den nya skolorganisationen kommer att tas fram.


Kontakt

Päivi Malmsten
Sektorschef
Utbildning, kultur och fritid
paivi.malmsten@harryda.se