Fortsatt höga slutbetyg i Härrydas skolor

Den 14 oktober presenterade Skolverket betygsstatistiken för läsåret 2020/2021. Den visar att pandemin inte har påverkat niornas slutbetyg speciellt mycket. Något som ligger i linje med resultaten för de kommunala skolorna i Härryda kommun.

En lärare pratar med en elev

Över 83 procent av niondeklassarna i de kommunala grundskolorna i Härryda kommun uppnådde kunskapskraven i alla ämnen. Fördelningen mellan flickor och pojkar var att 86,4 procent av flickorna och 80,3 procent av pojkarna klarade kunskapskraven i alla ämnen.

Höga meritvärden över tid

Meritvärdena för de kommunala skolorna i Härryda kommun har legat högt och stabilt under många år. Med förra läsårets resultat fortsätter Härryda att vara en av de absolut bästa skolkommunerna i Göteborgsregionen. Bakom de fina resultaten finns flera förklaringar.

- Vi har en hög kompetens och behörighet på lärarsidan inom alla våra verksamheter. Många har även jobbat länge tillsammans vilket har gett en god kontinuitet. Det här är ett långsiktigt arbete och vår målsättning är att skapa Sveriges bästa skola, säger Paula Palmdahl, verksamhetschef grundskola i Härryda kommun.

Distansundervisning gav fler behöriga till gymnasiet

Skolverkets statistik visar att trots att mycket undervisning skedde på distans så ökande andelen behöriga till gymnasiet under förra läsåret i hela landet. Även i Härryda så har distansundervisningen fungerat bra.

- Våra lärare har gjort ett fantastiskt arbete med att ställa om till digital undervisning. Dessutom hade vi utrustning och förutsättningar på plats för att kunna genomföra en god undervisning. Elever som var i behov av extra stöd fick undervisning på plats i skolorna, säger Paula Palmdahl.

I Härryda kommun är målsättningen att skapa Sveriges bästa skola. Läs mer om satsningen här

Betygsstatistik Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Päivi Malmsten
Sektorschef
Utbildning, kultur och fritid
paivi.malmsten@harryda.se