Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna i kommunen.

Studie- och yrkesvägledarna i kommunen.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) finns på alla kommunens senareskolor, Hulebäcksgymnasiet och på den kommunala vuxenutbildningen. Till SYV kan du som är elev vända dig med frågor om studier, arbetsliv och yrken av olika slag. Studie- och yrkesvägledning förekommer även i undervisningen genom olika former av vägledning och informationsinsatser och berör all personal i skolan.

Antagning till gymnasiet

Om du har frågor om antagningen till gymnasiet, se www.indra2.se Länk till annan webbplats.. Om du har frågor som ej besvaras där är du välkommen att höra av dig till någon av kommunens studie- och yrkesvägledare.

På underrubriken Gymnasieval till vänster finns mer information och möjlighet att ladda ner presentationsfilmer.

Individuellt samtal

Du som är elev kan boka tid hos din SYV för ett individuellt samtal eller för
ett samtal tillsammans med din vårdnadshavare. Vi ger personlig vägledning utifrån dina intressen och förmågor. Under samtalet med oss kan du:

  • få hjälp att fundera på frågor kring studier, yrken och framtid. Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?
  • planera dina studier och sätta upp mål
  • få hjälp att söka utbildningar

Grundskola

Gymnasieskola

Du som går på Hulebäcksgymnasiet kan vända dig till ditt programs SYV med frågor om val inom programmet, din studiesituation eller fortsatta studie- och yrkesval. Följ länken nedan för mer information om studie- och yrkesvägledning på Hulebäcksgymnasiet samt länkar till utbildningar och yrkesprognoser:
Studie- och yrkesvägledning på Hulebäcksgymnasiet Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildning

Du som bor i Härryda kommun och har avslutat gymnasiet eller fyller minst 20 år under året är välkommen att kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. Du kan antingen komma till oss under våra drop-in-tider för enklare frågor eller boka ett vägledningssamtal för att diskutera yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor. För mer information, tider för drop-in och kontaktuppgifter se:
Studie- och yrkesvägledning Vuxenutbildningen

Samverkan med näringslivet

Alla skolformer samverkar med arbetslivet genom till exempel studiebesök, prao, lokala programråd, APL (arbetsplatsförlagt lärande) och arbetslivsdagar. För mer information om samverkansformerna kontakta samordnande SYV Maria Järgenstedt, kontaktuppgifter finns högst upp under rubriken kontakt.
Skola och företag