Lyssna

Information, frågor och svar om hur Hulebäcksgymnasiet påverkas av corona

Under drygt ett läsår har pandemin påverkat undervisningen på Hulebäcksgymnasiet. Nu är det sommarlov och det är först efter den 11 augusti som vi kommer att meddela eventuella anpassningar av undervisningen under höstetterminen 2021. Vi önskar er en trevlig sommar!

Frågor och svar nedan gällde under vårterminen 2021 och uppdateras vid behov efter den 11 augusti.

Har du andra frågor är du välkommen att höra av dig till skolans expedition: expeditionenhule@harryda.se

Vilka elever ska läsa på distans?

Om några elever ska läsa på distans under våren meddelas det här efter den 11 augusti 2021.

Kan elever bli inkallade till skolan när distansundervisning pågår?

Ja, alla delar som inte är lämpliga att genomföra på distans som examinationer, praktiska moment och laborationer genomförs på plats i skolans lokaler. Undervisande lärare eller personal från elevhälsan har alltid rätt att kalla in elever. Fråga din närmsta lärare om du är osäker på om ett moment är på distans eller i skolans lokaler.

Utgår matersättning för elever som undervisas på distans?

Alla elever som går på Hulebäcksgymnasiet och gymnasieelever med distansundervisning på annan skola, men som bor i Härryda kommun, kan hämta sin skollunch på flera av Härryda kommuns skolor. Detta gäller från den 26 november och fram tills annan information kommer.

Boka din lunch och avhämtningsskola i formuläret på harryda.se/gymnasielunch Länk till annan webbplats.

  • Dagen efter du gjort din anmälan kan du hämta lunchen.
  • Anmälan är bindande och du måste hämta din lunch varje dag klockan 11.30-13.
  • Busskort, skolkort eller legitimation krävs för att kunna hämta maten. Glöm inte matlåda när du ska ta med din mat.

All mat från Hulebäcksgymnasiet hämtas i skolrestaurangen i huvudbyggnaden.

Vad gör skolan för att undvika trängsel i klassrum, grupprum och i korridorer?

Alla salar möbleras om för att sprida ut eleverna på bästa möjliga sätt i klassrummen. Närkontakt ska undvikas vid all undervisning! Det finns även möjlighet att hålla undervisning utomhus. Även antal sittplatser i grupprum och övriga gemensamhetsytor anpassas. Fler in- och utgångar öppnas upp för att minska trängsel i korridorer.

Hulebäcksgymnasiet har, för att minska trängsel i gemensamhetsutrymmen och korridorer, fått tillgång till ytterligare undervisningslokaler under vårterminen. Alla lektioner på nationella program har tillgång till två undervisningssalar för att ha möjlighet att sprida ut eleverna.

Finns handsprit i skolan som elever och personal kan använda?

Ja, det finns handsprit vid entréer och utanför matsalen. Tänk ändå på att det är viktigt att tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Vad gör skolan för att undvika trängsel i samband med lunchen?

Antal ätande är mycket färre än normalt på grund av att majoriteten av elever undervisas på distans. Elever på Lillebäck äter lunch i kommunhusets cafeteria.

De gymnasielever som får undervisning i skolan behöver spridas ut så mycket som möjligt också då de äter lunch. Därför kommer elever på ekonomiprogrammet och introduktionsprogramen äta i kommunhuset under våren.

Vi har plockat bort ett antal bord i Hulebäcksgymnasiets skolrestaurang för att kunna glesa ut mellan borden. Dessutom sitter tejpade kryss på borden för att markera att ingen ska äta där.

Vi har anställt vakter i skolreataurangen som håller rent på borden och hänvisar till lediga platser.

Vi har minskat ner antalet valmöjligheter av tillbehör till måltiden ex salladsbordets volymer och innehåll. Exempelvis serveras sallader i mindre skålar, som istället fylls på flera gånger.

Vi ser till att så att alla våra ”linjer” för servering är öppna för att minimera köbildning.

Vi har avståndsmarkeringar i golvet för att uppmana till och underlätta att hålla rätt avstånd.

Take away-mat serveras från serveringsvagn utanför skolrestauraingen i huvudbyggnaden för elever som inte vill gå in i matsalen.

Vi har två handspritflaskor direkt utanför entrén till matsalen, och även uppmaning att tvätta händerna med tvål och vatten.

De distanselever som anmält att de vill ha lunch hämtar mat från andra namngivna skolor.

Varför har inte Hulebäcksgymnasiet distansundervisning med likande upplägg som Göteborg?

Varje huvudman gör sin egen bedömning utifrån de lokala förutsättningarna för att minska smittspridningen. Hulebäcksgymnasiet har sedan årsskiftet tillgång till fler lokaler.

Jag som elev tillhör en riskgrupp. Måste jag vara i skolan?

Eleven ska kunna ta del av undervisningen hemifrån. I första hand hänvisas hen till Teams och den ordinarie digitala lektionsplaneringen. Om det finns behov av ytterligare stöd upprättas ett åtgärdsprogram. Kontakta din rektor för mer information.

Hur städas skolans lokaler?

Vår städpersonal har ändrat sina rutiner för att minska smittspridning. Dagligen rengörs kontaktytor, dörrhandtag, armstöd, strömbrytare, vattenkranar, bordsskivor, ledstänger med mera. Efter rengöring används alltid ytdesinfektion. Det är även viktigt att varje verksamhet tänker på att hålla rent efter sig. Kommunens städservice torkar av ytorna en gång per dag och där emellan får vi alla hjälpas åt att hålla rent och snyggt.

Hur ska eleverna kunna hämta material i sina skåp och samtidigt undvika trängsel?

Skolan uppmanar alla elever att förvara sina böcker och material på andra ställen än i sitt skåp, till exempel i sin väska. Om elever ändå måste använda sitt skåp ska eleven vänta en stund för att undvika trängsel.

Vad händer om en elev kommer till skolan med förkylningssymptom?

Medarbetare på Hulebäcksgymnasiet har möjlighet att skicka hem elever som uppvisar symptom. Alla elever och personal med symptom ska testa sig för covid-19 och följa Folkhälsomyndighetens rekommentationer gällande tiden för då provsvar inväntas, dvs stanna hemma.

Hur länge ska man stanna hemma om man har en konstaterad covid-19 infektion?

Enligt Folkhälsomyndigheten ska du stanna hemma minst sju dagar efter insjuknandet samt vara feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre.

Vad gäller om elev provtagits för covid-19?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och elever i gymnasieåldern provtas om de har sjukdomssymtom som tyder på covid-19.

Vid negativt provsvar visar vårdnadshavare eller myndig elev i gymnasieskolan upp det negativa provsvaret för mentor och därefter kan eleven återgå till skolan.

Vid positivt provsvar ska barnet stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter första symtom.

Vad gäller för elever som har praktik/APL under hösten?

Eleverna genomför praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande) och följer respektive arbetsplats rekommendationer. Individuella lösningar kan eventuellt göras efter samråd med ansvarig rektor. Riskanalys genomförs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter inför varje APL. 

Hur blir det med föräldramöten och utvecklingssamtal?

Skriftlig information från rektor och verksamhetschef skickas vid behov ut via mail, därför är det extra viktigt att skolan har uppdaterade mailadresser till alla elever och vårdnadshavare. Utvecklingssamtal och andra möten med elever sker via Teams. Om det föreligger synnerliga skäl kan mentor besluta att utvecklingssamtalet sker i skolans lokaler.