Skolans hantering av coronapandemin

För att inte smittspridningen i samhället ska öka igen anpassar förskolan, grundskolan och gymnasiet verksamheten så att undervisning kan genomföras på ett tryggt sätt.

I november ändrades Folkhälsomyndighetens rekommendationer till vuxna och barn gällande covid-19.

Fortsatt gäller att barn, vårdnadshavare och personal ska hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tänk på att meddela skolan om ert barn får ett positivt testsvar på covid-19.

På 1177.se och folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om hur du ska agera utifrån ålder och om du är vaccinerad eller inte.

1177.se - symtom på covid 19 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten: Det här gäller från och med 22 november Länk till annan webbplats.

Folkhalsomyndigheten.se: Hur länge bör jag stanna hemma? Länk till annan webbplats.

Folkhalsomyndigheten.se: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats.

Verksamhetens förutsättningar styr

Verksamheten ska genomföras på ett tryggt och smittsäkert sätt. Kommunens förskolor och skolor är olika stora och ser ut på olika sätt. Det kan därför uppstå skillnader som exempelvis att ett utvecklingssamtal hålls på distans där en annan förskola eller skola kan hålla samma typ av möte på plats.

Smittspårning i skolan

Gurgeltester delas endast ut vid smittspårning i skolan när det har konstaterats fall av covid-19 och där elev/elever har exponerats för smitta. Som tidigare gäller att enstaka elever eller personal kontaktar vårdcentral för testning vid symtom.

Distansundervisning

Beslut om eventuell distansundervisning fattas av välfärdsnämnden.

Covid-19 – så arbetar Härryda kommun