Till innehållet

Särvux

Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har en funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du har rätt att läsa på särvux från och med hösten det år du fyller 20 år.

Studienivåer​

Det finns tre studienivåer inom särvux.

  • Grundläggande särvux motsvarande träningsskolan.
  • Grundläggande särvux motsvarande grundsärskolan.
  • Gymnasial särvux motsvarande gymnasiesärskolan.

Lugn takt och liten grupp​

På särvux kan du lära dig mer för att klara dig bättre i arbetslivet och samhällslivet. Du studerar i lugn takt och i liten grupp. Utbildningen på särvux anordnas i form av kursersom är schemalagda 2-3 timmar per vecka och pågår hela läsåret.

Utbildningen anpassas efter dina förutsättningar. Som elev bestämmer du själv vilka mål du ska nå genom dina studier. Varje elev har en individuell studieplan.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-12