Lyssna

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning eller en hjärnskada. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Administration, handel och varuhantering

På Hulebäcksgymnasiet finns gymnasiesärskola med det nationella programmet Administration, handel och varuhantering. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom handel och olika serviceyrken som till exempel butik, lager eller vaktmästeri.
Utbildningen startar inte höstterminen 2020 och vår sista klass av elever tar studenten våren 2020.

Program i andra kommuner

Det individuella programmet och de nio nationella yrkesinriktade programmen finns i de övriga kommunerna inom Göteborgsregionen. Härryda kommun har ett samverkansavtal för gymnasieantagning med Göteborgsregionens 13 kommuner. Det innebär att du som bor i Härryda kommun fritt kan välja bland de gymnasieskolor som finns inom regionen.