Till innehållet

Grundsärskola

Text

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.

Flicka med downs syndrom med målad hand. Foto: DenysKuvaiev/Mostphotos 

Foto: DenysKuvaiev/Mostphotos 

Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men bygger på läroplanen för grundsärskolan (Lgrsär22). Eleverna får sin undervisning i mindre klasser på någon av våra fyra skolor eller som integrerade i en grundskoleklass.

Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola. Träningsskolan är till för elever som har bedömts inte kommer att tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Eleverna läser ämnesområden istället. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för det kan eleven läsa en kombination av grundsärskolans ämnen och ämnesområden.

Grundsärskolan i Härryda kommun

Kontakt

Anna-Carin Nicklasson, administratör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-06