Kontakt
Lyssna

Skoldatateket

Skoldatatekets uppdrag är att stötta elever, pedagoger och vårdnadshavare i frågor rörande alternativa, digitala verktyg. Idag finns det många olika verktyg som kan underlätta i skolarbetet.

Skoldatatekets logga, dator med äpple på skärmen

På Skoldatateket kan man boka tid för:

 • information kring olika verktyg
 • handledning kring användningen av verktyg
 • utbildning för pedagoger, elever eller vårdnadshavare i ett specifikt program eller verktyg
 • workshop kring program i PC, mac eller iPad

Utprovning av verktyg

Skoldatateket erbjuder också korttidsutlån (ca. 4 veckor) för att testa olika verktyg. Syftet med dessa utlån är att eleven ska få möjlighet att prova  olika verktyg innan skolan köper in, så att man vet vad som passar för just denna elev.

Verktyg till utlån:

 • PC-dator med olika program, t.ex. talsyntes, Daisyläsarprogram och stavningsprogram.
 • iPad med olika appar, t.ex. talsyntes- och Daisyläsar-appar
 • C-pen; skannerpenna som används för att skanna in kortare texter, t.ex. lästal i en mattebok.
 • Smartpen; en penna som spelar in ljudet under t.ex. en föreläsning, samtidigt som man antecknar stödord. När man klickar på stödordet spelas ljudet från föreläsningen upp.
 • Alphasmart; ett skrivhjälpmedel i form av ett tangentbord med inbyggd display.
 • Olympus D5; fickminne och Daisyspelare i litet, smidigt format.
 • Ljudförstärkare. Sändare och mottagare. Eleven får lärarens ljud direkt till sin mottagare, vilket ger stöd för koncentration och uppmärksamhet.

Kontakt

Susanne Karlsson Bandelin
031-724 67 87
mailto:susanne.karlsson-bandelin@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar