Till innehållet

Aktuellt i Sveriges bästa skola

Arbetet med att skapa Sveriges bästa skola löper på. Målet med satsningen är bland annat att ge bättre förutsättningar för barn, elever och lärare.

Fyra mellanstadieelever sitter vid en dator.

Arbetet med de prioriterade områdena fortsätter och delar av satsningen har lyfts ut till de olika enheterna. Det är viktigt att personalen tillsammans får jobba med vad deras bidrag till Sveriges bästa skola ska vara. Vad betyder satsningen för dem och inom vilket område vill de utvecklas mer?

För satsningen på Sveriges bästa skola handlar om att utveckla något som redan är riktigt bra. Det finns redan idag en hög kompetens bland personalen och det görs ett fantastiskt arbete inom för- och grundskolans verksamheter.

Förskola

Exempel på aktiviteter inom förskolan under 2022:

  • Utveckla en hållbar rektorsorganisation.
  • Den nationella digitaliseringsstrategin och språkutvecklande arbetssätt.
  • Skapa goda lärmiljöer på förskolorna.
  • Ta fram en barnhälsoplan.
  • Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Grundskola

Exempel på aktiviteter inom grundskolan under 2022:

  • Utveckla uppdragsdialog och kompetensutvecklingsplan.
  • Ny stadieindelning och rektorsorganisation.
  • Utveckla arbetssätt kring plan mot diskriminering och kränkande behandling.
  • Optimera övergångar mellan skolor.
  • Det systematiska kvalitetsarbetet går in i fas 2, utvärdera och förfina.

Kontakt

Päivi Malmsten, sektorschef utbildning, kultur och fritid

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-04