Till innehållet

Sveriges bästa skola

Den politiska ambitionen är att Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skola. Målbilden gäller från förskolan upp till gymnasiet.

En lärare hjälper två elever i ett klassrum

Enligt den skolpolitiska inriktningen ska Härryda kommun skapa Sveriges bästa skola. Målet är att ge bättre förutsättningar för elever och lärare. Kunskapsresultaten ska öka och alla elever ska få möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential.

Vad är Sveriges bästa skola?

Arbetet med att skapa Sveriges bästa skola påbörjades under 2020. En arbetsgrupp med personer från förvaltningen och politiker definierade vad som utmärker Sveriges bästa skola. Välfärdsnämnden fastställde inriktningen och de kriterier som nämnden beslutade kännetecknar Sveriges bästa skola är:

  • Att utbildningen genomsyras av demokratiska värden och att alla barn och elever lämnar för- och grundskolan med en god självkänsla och en framtidstro.
  • Att vi erbjuder en undervisning som säkerställer att inga barn eller elever begränsas i sina framtida val.
  • Att alla elever i grundskolan och i grundsärskolan går ut med minst godkända betyg.

Så skapar vi tillsammans Sveriges bästa skola

För att nå målbilden Sveriges bästa skola har sex prioriterade fokusområden valts ut, vi kallar dem för våra byggstenar. Satsningen är långsiktigt process över flera år. I Härryda kommun finns redan idag en väl fungerande skolverksamhet med höga skolresultat. Det ger ett bra utgångsläge för att ta nästa steg i utvecklingen.

– Att hela tiden arbeta för att vi ska utvecklas och ta steg framåt för en högre kvalitet är för mig som skolchef viktigast för att skapa Sveriges bästa skola. Vi är redan bra, men genom mod och nytänkande har vi tillsammans potential att bli ännu bättre säger Päivi Malmsten, sektorschef.

Prioriterade fokusområden - våra byggstenar

Kontakt

Päivi Malmsten, sektorschef utbildning, kultur och fritid

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-30