Till innehållet

Michal Mlocinski

En gång i månaden presenterar Pedagog Härryda en intressant profil från våra verksamheter. Denna gång möter vi Michal Mlocinski, förstelärare i idrott och hälsa på Rävlandaskolan 7-9.

Bild på Michal Mlocinski

Michal Mlocinski, förstelärare i idrott och hälsa på Rävlandaskolan 7-9. Antal år i kommunen: 16

Vad betyder Sveriges bästa skola för dig?

– Det betyder att vi som jobbar inom skolan i Härryda kommun försöker skapa så bra förutsättningar som möjligt för lärandet och våra elever så att de kan nå sin fulla potential. Målet är att öka elevernas kunskapsresultat och ge dem en känsla av att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Det är Sveriges bästa skola för mig.

Är det någon byggsten inom Sveriges bästa skola som ni arbetar lite extra med?

– Här på Rävlandaskolan arbetar vi kontinuerligt med alla byggstenar inom Sveriges bästa skola. Den byggsten som vi har jobbat lite extra med är relationer. På Rävlandaskola använder vi oss av skolmodellen PALS där vi utvecklar och bygger goda lärandemiljöer till alla elever och personal genom delaktighet och positiv uppmuntran. Så vi lägger stor vikt på goda relationer som är en av förutsättningarna för lärandet. Sen uppmuntrar vi även till positiva beteenden och vi har också bra rutiner för gemensamma utrymmen, till exempel korridorer, cafét och skolgården. Så goda relationer har vi jobbat lite extra med.

Vad innebär uppdraget som förstelärare inom idrott och hälsa?

– Uppdraget innebär för mig att jag förstärker det pedagogiska utvecklingsarbetet för att höja måluppfyllelsen på vår skola. Jag känner själv att jag också har ett större ansvar för att sprida idéer och ämneskunskaper till fler lärare. Det kan jag göra bland annat via sociala medier och olika möten. Vi har även förstelärarträffar ca var 6:e vecka där förstelärarna deltar aktivt.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det bästa med mitt arbete är de dagliga mötena jag har med alla människor, både stora och små. Det är också resan där jag kan följa mina elever och deras utveckling över tid. Där får jag se hur eleverna utvecklas och jag kan även bidra till att utvecklingen ska bli så positiv som möjligt.

I din yrkesroll, vad tycker du är extra viktigt i mötet med eleverna?

– Jag tänker mycket på att motivera mina elever till ett fortsatt bra arbete på alla lektioner under hela skoldagen. Själv möter jag många motiverande elever på idrotten då majoriteten av dem älskar just det ämnet och deltar väldigt aktivt. Vi idrottslärare har en viktig roll då vi vet att många av våra elever inte rör på sig tillräckligt mycket under andra delar av skoldagen. Så jag tänker på det rätt mycket och försöker ge mina elever en stor portion av energi under våra lektioner, energi som de senare kan omvandla till bättre fokus och motivation i de andra skolämnen.

Enligt Riksidrottsförbundet når endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Hur jobbar ni på Rävlandaskolan med att få barnen att röra mer på sig?

– På Rävlandaskolan jobbar vi med korridordanser som har fått ganska stort utrymme här. Det går ut på att jag själv, när jag känner för det, helt oplanerat startar musiken i vårt café och börjar dansa till en av de danser som vi har tränat på under våra idrottslektioner. Till en början blev eleverna överraskade men nu ansluter de gärna och dansar med en stund. Både pedagoger och elever deltar, det är en bra grej. Vi jobbar även med andra aktiviteter som till exempel pingis och armbrytning. Vi har armbrytningsbord som eleverna kan få testa.

Har du något tips på hur kan man få in motion och hälsa på ett naturligt sätt under skoldagen?

– Det är svårt att hitta något som passar alla. Jag tänker på att försöka minska skärmtiden på raster, det är något som naturligt kan leda till att eleverna väljer något annat. Det är lättare sagt än gjort. Det är lätt att eleverna fastar framför telefonen eller inte går ut på raster. Jag själv har testat att ändra mina vanor när jag laddar min telefon, jag laddar den när jag äter middag med min familj. Jag vill gärna att batteriet räcker hela arbetsdagen så jag brukar inte använda min telefon på mina raster. Det kanske också kan var något för eleverna att tänka på.

Vilket lärande är du inne i för tillfället? Både tillsammans med kollegor och för egen del i syfte att utveckla verksamheten på din enhet?

– Vi arbetar nu med läroplansändringarna inom området sexualitet, samtycke och relationer. Till nästa pedagogisk eftermiddag ska vi fördjupa oss i grovplanering, samarbeta och samplanera mellan olika ämnen.

– Som förstelärare är jag även en del av LGR22-mötena som vi har varannan vecka. Där samplanerar vi med ledning och kollegor och väljer ut teman som passar för olika utvecklingsarbeten vi ska jobba med.

Vad ska du göra efter denna intervju?

– Jag ska åka hem. Jag har fyra hundar och jag ska förhoppningsvis ut på en långpromenad med dem. Då blir det en hel del rörelse.

Samlingssida för månadens profil

Kontakt

Michal Mlocinski, förstelärare idrott och hälsa

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-31