Till innehållet

Kristina Edeland

En gång i månaden kommer Pedagog Härryda presentera en intressant profil från våra verksamheter. Denna gång möter vi Kristina Edeland, rektor på Djupedalskolan.

Kristina Edeland rektor på Djupedalskolan ute på skolgården

Kristina Edeland, rektor Djupedalskolan, antal år i kommunen: 14 år.

Vad betyder Sveriges bästa skola för dig?

– Det betyder egentligen att vi i Härryda kommun har väldigt bra skolor. Det är en hög trivsel och trygghet och vi har fortsatt höga kunskapsresultat. För mig kommer trivsel och trygghet före det som har med själva lärandet att göra. Jag tänker att om man inte är trygg och trivs i skolan så är det svårt att lära sig mycket och göra bra ifrån sig.

– Så relationer är väldigt viktigt och att det är en bra arbetsmiljö för elever och vuxna. Det är Sveriges bästa skola för mig.

Vilken byggsten inom Sveriges bästa skola arbetar ni med just nu?

– Vi jobbar med flera av byggstenarna. Under höstterminen handlar det mycket om att bygga relationer, om trygghet samt barn och elevhälsa. Jag förespråkar att hösten är en relationstermin och våren är mer av en kunskapstermin.

– Man måste sätta grunden och grupperna först och skapa goda relationer med nya elever och ny personal. Det gäller lika mycket för mig att få goda relationer med ny personal. Lärarna behöver sätta sina grupper och jobba mycket med gruppsammansvetsande aktiviteter. På Djupedalskolan har vi bland annat klassens dag, RISK-dag: ett äventyrsbaserat tema i årskurs 6 tillsammans med Råda församlingshem samt paddling med årskurs 9. Vi försöker hitta på aktiviteter som bidrar till att skapa en gemenskap.

– Under byggstenen trygghet jobbar vi med plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi jobbar också med ordningsregler. Hur vill vi ha det här på skolan? Inom barn- och elevhälsa handlar det om att sätta organisationen framför allt för de elever som ha svårigheter i skolan. Att vi ger eleverna möjligheter att lyckas utifrån sina förutsättningar.

– Det är det som är i fokus just nu men naturligtvis jobbar vi även med byggstenarna undervisning och kultur och ledarskap. Att vi sätter en organisation för ett hållbart ledarskap för lärarna, men även för oss själva. Det har varit mycket organisationsfrågor. Vi har kanske inte arbetat lika tydligt med det systematiska kvalitetsarbetet just nu men samtidigt är det något vi på ett eller annat sätt arbetar med hela tiden.

Vad är det bästa med att arbeta som rektor?

– ​​​​​​​För mig är det att var ute i verksamheten. Att ha goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare. Jag tycker om att det är många olika typer av frågor att arbeta med och processer där jag ska jobba tillsammans med andra i. Det tycker jag är kul.

I din yrkesroll, vad tycker du är extra viktigt i mötet med eleverna?

– Att ha goda relationer med våra elever. Att vara ute i verksamheterna, att eleverna vet vem jag är och att jag är en av all annan personal på skolan. Jag tycker också att det är viktig att äta i skolans matsal och att synas varje dag. Jag går hellre ut och uträttar ärenden istället för att skriva eller ringa till mina kollegor om det är här på skolan. Relationerna, det tycker jag är viktigast.

Vilket lärande är du inne i för tillfället? Både tillsammans med kollegor och för egen del i syfte att utveckla verksamheten på din enhet?

– Fokus är att läsa in mig på Lgr22 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) och nya skrivningar i skollagen.

– På skolan arbetar vi med sexualitet, samtycke och relationer. Vi har lagt upp fem tillfällen under hösten där vi rektorer tillsammans med förstelärare driver arbetet. Vi arbetar även med en ny plan för elevhälsoarbetet. Att sätta sig in i det arbetet tillsammans med elevhälsoteamet är också ett lärande. Sen sitter jag med i en grupp som arbetar med inrymning och utrymning på skolan. Vi har också gjort färdigt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Man är i ett lärande hela tiden, både i stort och i smått.

Vad ska du göra efter denna intervju?

–​​​​​​​ Jag ska ut i klasserna och prata om nyheter i skollagen, vår plan mot diskriminering och kränkande behandling, ordningsregler och sen tänker jag lyfta ordet samtycke och se vad eleverna tänker om det. Sen ska jag också skriva ett brev till våra vårdnadshavare.

Samlingssida för månadens profil

Här hittar du månadens profiler.
Samlingssida för månadens profil

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-24