Till innehållet

Agneta Einarsson

En gång i månaden presenterar Pedagog Härryda en intressant profil från våra verksamheter. Denna gång möter vi Agneta Einarsson, psykolog för förskola och pedagogisk omsorg.

Bild på Agneta Einarsson

Agneta Einarsson, psykolog för förskola och pedagogisk omsorg. Antal år i kommunen: 11 år

Vad betyder Sveriges bästa skola för dig?

– För mig handlar Sveriges bästa skola om att alla förskolor ska ha en hög och likvärdig kvalitet. Oavsett var i kommunen och vilken förskola ett barn går på så ska barnet erbjudas samma förutsättningar till utveckling och lärande.

Kan du beskriva hur man kan arbeta för att skapa trygghet i tidig ålder?

– Trygghet kan man arbeta med på många olika sätt, men det som alltid är centralt är att det finns tillitsfulla relationer. Vid terminsstart har det ofta hänt mycket i en grupp. Det kanske har börjat nya barn och pedagoger och då kan man behöva arbeta lite extra med tryggheten. Goda relationer och trygghet är viktigt i alla led, mellan barn, pedagoger, vårdnadshavare och rektor.

– För att skapa trygghet för barnen är det viktigt att det finns en god grundstruktur på enheten så att förskoledagen blir förståelig och hanterbar för barnen. Det är också viktigt att lyssna på barnens tankar och idéer så att de känner sig delaktiga. Leken är ett annat bra sätt för att se om klimatet på en avdelning är tryggt, att alla får vara med och att rollerna i leken är jämlika.

– Byggstenarna i Sveriges bästa skola är nära sammanflätade med varandra och jag tänker att man nästan alltid arbetar med dem parallellt. Undervisning och ledarskap är viktigt, men man kan inte undervisa ett barn som inte är tryggt. Därför behöver man börja med trygghet och relationsskapande för att barnet ska kunna vara nyfiket och lära sig nya saker.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Jag har det bästa jobbet. Nästan alla barn går i förskola så det finns väldigt goda möjligheter att kunna jobba främjande och förebyggande inom alla områden för att skapa trygga, stabila och glada medborgare.

– I Härryda kommun har vi utbildad, kompetent och engagerad personal så det finns bra förutsättningar till förändring i de dilemman som pedagogerna lyfter. Det finns även en vilja att utvecklas, förbättra och lära sig nya saker bland personalen. Det tycker jag är inspirerande.

I din yrkesroll, vad tycker du är extra viktigt i mötet med barn?

– Jag träffar framför allt pedagoger, men även barn när jag är ute i verksamheterna och gör observationer. I mitt uppdrag är det viktigaste att jag kompletterar det pedagogiska perspektivet och lyfter psykologisk teori på ett sätt så att det blir förståeligt och användbart för pedagogerna. Det är även viktigt att arbetet leder till en förbättring för barnen på förskolan och i pedagogisk omsorg.

Vilket lärande är du inne i för tillfället? Både tillsammans med kollegor och för egen del i syfte att utveckla verksamheten på din enhet?

– För förskoleteamet och förskolorna i kommunen är Sven Persson och relationell pedagogik i fokus. Alla förskolor i kommunen har en egen processledare som följer Svens föreläsningar och förmedlar kunskapen vidare till sina medarbetare.

– Vi håller också på att ta fram en barnhälsoplan. Syftet är att skapa en likvärdighet mellan förskolorna i kommunen. Det är även ett stort fokus på språk. Det är inriktningen för vårt team under läsåret.

– För egen del är mitt lärande lite beroende på vilken typ av ärenden som vi får in. Jag försöker fördjupa mig extra inom dessa områden. Min upplevelse är att det i år har varit en hel del introduktioner med oroliga och ledsna barn och där har vi behövt arbeta lite extra för att hitta bra lösningar. För att få mer kunskap inom detta så har jag bland annat fördjupat mig inom områdena social ångest och vägledande samspel.

Vad ska du göra efter denna intervju?

– Först ska jag vara med i ett Barnhälsoteam, sen ska jag träffa en vårdnadshavare kring ett barn. Därefter ska jag ringa BVC kring samverkan i ett ärende.

Samlingssida för månadens profil

Här hittar du månadens profiler.
Samlingssida för månadens profil Länk till annan webbplats.

Kontakt

Agneta Einarsson, psykolog förskola och pedagogisk omsorg

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-18