Till innehållet

PALS på Rävlandaskolan åk 7-9 åk 7-9

För cirka ett år sedan fick jag möjligheten att skriva ett inlägg på Pedagog Härryda om vårt systematiska arbete utifrån skolmodellen PALS. Jag skrev då att det är i systematiken, i det metodiska arbetet, där ramarna och förväntningarna är tydliga som vi kan vila, känna trygghet och våga utforska.

En lärare hjälper en elev under en lektion.

Tidigare inlägg

Inom ramarna där vi gemensamt har definierat förväntningar kan vi utvecklas och bli vårt allra bästa jag. Det är med glädje och stolthet jag kan konstatera att vi klarat av att hålla i och hålla ut, att vi fortsätter gå åt samma håll, med samma steglängd och i samma takt. Vi har skapat och fortsätter skapa vårt Så här gör vi på Rävlandaskolan.

Fortsatt arbete

Vi fortsätter att bygga på vår kompetens och handlingskapacitet en modul i taget. Under höstlovet genomförde vi vår tredje kartläggning av risk- och skyddsfaktorer. Det som slog oss mest denna gång var att vi var mer samstämmiga i vad som behöver prioriteras i de riskfaktorer som framkom.

Vi genomför relationskartläggningar regelbundet och utifrån resultaten använder vi olika strategier i PALS för att aktivt arbeta för goda relationer. Vi fortsätter att undervisa i positivt beteende, modellerar och tränar. Vi har precis börjat arbeta med nya handlingsplaner för mindre och mer allvarliga beteendeproblem. Det ska bli spännande att följa arbetet.

Redan nu kan vi konstatera att våra elever i en färsk elevenkät om PALS i mycket hög grad anser att lärarna går igenom, förklarar och visar vad som förväntas av eleverna. De har även lärt sig vad som händer om du som elev inte följer skolans regler och förväntningar.

PALS-konferens

Varje höstlov anordnar Västra Götalandsregionen (VGR) en PALS-konferens för alla skolor som jobbar utifrån modellen. Arbetet som vi tillsammans har gjort på Rävlandaskolan har blivit uppmärksammat av ansvariga på VGR och vi blev därför tillfrågade att bidra med två seminarier (av totalt sex). Denna gång var det Gustav Jonsson (vår PALS-instruktör och skolpsykolog) och jag som höll varsin föreläsning. Alla personal bidrar till det fina tillsammansarbetet som genomförs på skolan. Vi stöttar, utmanar och lär av varandra. Det är tillsammans som vi kan förändra och göra skillnad.

Reflektion från en medarbetare

Jag vill passa på att dela med mig av en medarbetares senaste bidrag i LoopMe (en programvara jag använder för uppföljning). Jag har valt just detta inlägg både för att jag tycker hen fått med såväl elevernas, personalgruppens och medarbetarens egen utveckling. Men också för att jag ser samma fina utveckling som den som beskrivs i texten.

”Jag är så glad för relationskartläggningen då vi konkret ser vilka elever som vi har och inte har relation till. Det är ett mycket viktigt verktyg i vårt arbete. Det är också härligt att följa vår framgång och se hur långt vi har kommit i våra grupper under de två år som har eleverna gått på Rävlandaskolans högstadium. Det känns också bra att vi, tillsammans i arbetslaget, kan samtala om våra elever och se att vi fångat upp dem. Det är ett arbete som har krävt mycket av oss men som också har gett fantastiska resultat.

När det gäller ESBA så var det mycket spännande att se hur många elever som det faktiskt fungerar väl för. När vi färgkodade eleverna blev det mycket tydligt med vem och kring vad vi behöver arbeta lite mer. Nu i efterhand så hade det varit spännande om vi hade gjort ESBA redan i årskurs 6 för att se utvecklingen. Jag är så stolt över hur långt våra elever har kommit och att vårt arbete gjort nytta".

Inspelad föreläsning

För den som är intresserade så är föreläsning jag höll inspelad. Under föreläsningen pratar jag om min uppföljning av PALS. Föreläsningen som Gustav höll handlar om en workshop och upplägget passar mest för PALS-team. Ingår du i ett PALS-team kan du vända dig till din instruktör som har tillgång till alla föreläsningar från PALS-konferensen.

Kontakt

Malin Olsson Asp, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-24