Till innehållet

ÅterC – ett eldorado för kreativitet

Artikel publicerad: 23 nov 2021

Lite i skymundan, bakom Landvetterskolan ligger ÅterC, Härryda kommuns kreativa återanvändningscenter för pedagogisk verksamhet. Hit kan de kommunala för- och grundskolorna i kommunen vända sig för att hämta spillmaterial som har blivit över i olika sammanhang och för att låna digitala fortbildningsverktyg.

Bild på trådrullar i olika färger.

På ÅterC samsas klassiska material med ovanliga och spännande material som barn vanligtvis inte kommer i kontakt med. Materialen kommer till största del från företag men även från en och annan privatperson. Tanken är att materialen ska användas i verksamheternas lärmiljöer så att barnen får möjlighet att utforska och experimentera med dem. Innan materialen får användas så miljögranskas och riskbedöms de.

Bakgrund till ÅterC

ÅterC startades 2014 utifrån idéer om att koppla ihop hållbar utveckling med undervisning i för- och grundskola. Avsikten var att tillvarata material som annars slängs bort och använda dem i undervisning. När det återvunna materialet blir en del av den pedagogiska verksamheten blir behovet att köpa in nya leksaker mindre. Det gör att ÅterC bidrar till ett mer hållbart samhälle.​​​​​​​

Workshops och inspirationsträffar

På ÅterC genomförs workshops och inspirationsträffar där ÅterC:s verksamhet knyts till läroplanen och andra styrdokument, exempelvis den nationella digitaliseringsstrategin. Personalen bygger även upp kreativa lärmiljöer som bidrar med idéer och inspiration till pedagoger i för- och grundskolan.

– Det vi helst av allt tänker på är att pedagogerna ska koppla ihop återbruk med läroplanen, till exempel den nationella digitaliseringsstrategin. Det är intressant att se hur återbruk i kombination med det digitala kan stimulera och utmana barnen i ett undersökande och lärande, säger Siv Jirblom, verksamhetsutvecklare.

Inspirationsträffarna har legat på is under pandemin men nu är man på ÅterC i planeringsstadiet med att skapa ett nytt utbildningspaket för pedagoger.

– I den bästa av världar så hinner våra besökare stanna och jobba i en workshop, men annars så kan de få inspiration av de mikromiljöer som vi har byggt upp. Vi försöker att sätta materialen i olika sammanhang för att inspirera, säger Maria Holmgren, verksamhetsutvecklare.

Material från naturen blandas med digitala verktyg

I de ljusa lokalerna finns en mängd spännande material och digitala verktyg som ska stimulera till utforskande, nytänkande och lekfullt skapande. Många gånger handlar det om material som barn inte har mött tidigare och det är bara fantasin som sätter gränser. Spillmaterialen blandas med material som har plockats från marken i naturen. Dessa kombineras bland annat med digitala verktyg för att spela in filmer och för att skapa berättelser.​​​​

Siv Jirblom skapar film med hjälp av en iPad

Siv Jirblom visar hur man kan skapa filmer med hjälp av iMotion.

– Forskning visar att om man arbetar med barnen nära naturen så har barnen en större benägenhet att vara rädd om den. Det handlar att jobba nära barnen och frågor som de är angelägna om att lösa, förbättra eller förändra, säger Siv Jirblom, verksamhetsutvecklare.

Genom att erbjuda många olika material så ökar också möjligheten för barnen att utforska, experimentera och skapa på egen hand. De återvunna materialen lockar även barnen till nya spännande lekar eftersom de inte är vanliga lekmaterial.

– ​​​​​​​Ofta är material och leksaker köns- eller ålderskodade, men spillmaterialen som vi har här har ingen kodning på det viset. Materialen kan användas på en otrolig mängd olika sätt och då spelar det ingen roll om barnet är litet eller stort, tjej eller kille, säger Maria Holmgren, verksamhetsutvecklare.

På ÅterC bidrar de till att skapa en lärmiljö som är stimulerarande och utmanande för barn i deras undersökande, en kreativ lärmiljö som gagnar barnets lärande.

– ​​​​​​​Vi har inte kunnat erbjuda kompetensutveckling på grund av pandemin. Nu gäller det att sätta igång och koppla återbruk till angelägna områden som digitalisering, barnkonventionen, matematik och naturvetenskap. Det är stora frågor, men det är sånt vi behöver jobba med för att kunna värna om vår planet, avslutar Siv Jirblom, verksamhetsutvecklare.

Bild på lokalen där ÅterC håller till.

Vill du bidra till en kreativ och hållbar miljö?

ÅterC samarbetar med en mängd olika företag, både i och utanför kommunen. Flera av företagen är själva engagerade i hållbarhetsfrågan och tycker det är roligt att materialen kommer till användning i barnens lärmiljöer istället för att de slängs. Det är också öppet för privatpersoner som vill bidra med kreativt material. På så sätt får företag och enskilda möjlighet att stödja en hållbar utveckling.

Kontakt

Siv Jirblom, verksamhetsutvecklare

Maria Holmgren, verksamhetsutvecklare

Katrin Forsgren, verksamhetsutvecklare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt