Till innehållet

Aktuell forskning

Under den här rubriken kommer du kunna läsa om och inspireras av, forskning och förbättringsarbete som kan utveckla din profession och din undervisning. Månadsvis publicerar vi exempel på forskning och forskningsresultat relevant för det pedagogiska arbetet.

En stapel med böcker.

Det är viktigt att komma ihåg att studier och förbättringsidéer behöver översättas till den egna kontexten, till den egna praktiken och utifrån ett förhållningssätt där man ställer sig frågor som: Vad undersöks? Studiens genomförande? Referenser? Resultatens och slutsatsernas rimlighet?

Förslag på forskning

Är du nyfiken på att ta del av aktuell forskning tillsammans med dina kollegor ges här inledningsvis några förslag på sidor med forskning, översikter och sammanställningar.
Forskning för undervisning
Skolverket – forskning och utvärderingar Länk till annan webbplats.
Skolinspektionen – publikationssök Länk till annan webbplats.
Skolporten – forskning och utveckling Länk till annan webbplats.
Skolforskningsinstitutet – forskningssammanställningar Länk till annan webbplats.

Kontakta redaktionen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-12-02