Specialkost

Här kan du anmäla om barn, elev eller pedagog har matallergi eller annan anledning för specialkost. Anmälan kan göras för barn, elev och pedagog i förskola, grundskola och gymnasium i Härryda kommun.

Efter anmälan kommer köket inom en vecka att kunna servera specialkosten.

Läkarintyg krävs för barn i förskolan och vid vissa undantag för elever i grundskolan. Läkarintyget bifogas i anmälan eller lämnas utskrivet direkt till köket på förskolan eller skolan. Läkarintyget får inte mejlas.

Din anmälan om specialkost ska förnyas varje år eller när barnet eller eleven byter förskola, skola eller om det sker förändringar av behovet av specialkost under läsåret.

Om du har anmält specielkost är det är viktigt att alltid meddela köket på din förskola eller skola på morgonen om ditt barn eller eleven är frånvarande.

Sojaprotein

Vi serverar nu sojaprotein.