Matsvinn

Varje dag arbetar kommunens kök med att balansera hur mycket mat som lagas till varje måltid och hur många måltider som går åt för att inte mat ska slängas i onödan. 

Matsvinn är mat som människor slänger men som lika gärna hade kunnat ätas eller säljas om den hade hanterats på ett smartare sätt. Sedan 2015 arbetar Härryda kommun med att minska matsvinnet i kommunens alla kök.

Effekterna av minskat matsvinn

  • Kommunen har minskat matsvinnet med 30 procent sedan 2015.
  • Arbetet har lett till ökad utsortering och återvinning av brännbart avfall.
  • Kostnaderna för både råvaror och hantering av avfall har minskat.

Skolmat av "räddade råvaror"

Skolrestaurangen på Backaskolan i Landvetter lagar skolmat på ”räddade råvaror” från våra leverantörer. Det kan vara råvaror med kort datum och grönsaker och frukt med stötskador – varor som annars skulle ha slängts.

Nationellt uppmärksammat arbete

Minskat matsvinn för hållbar utveckling

Genom ett aktivt arbete för att minska matsvinnet bidrar Härryda kommun till en hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.