Till innehållet

Slagverk

Slagverk är ett samlingsnamn för många olika instrument. Det gemensamma är att du "slår" på dem med händerna eller med pinnar som kan kallas trumstockar eller klubbor.

En slagverkselev spelar på ett trumset.

Bild: Jan Kwarnmark

På kulturskolan har vi många olika slagverksinstrument. Eleverna får spela trumset, melodislagverk som marimba och xylofon, stora pukor, handtrummor som congas och djembe, och många andra instrument.

En slagverkselev spelar med fyra klubbor på en marimba.

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Om slagverkskursen

Kulturskolans slagverkskurs är tillgänglig från årskurs 3. Det första spelåret träffas vi i mindre grupper och spelar tillsammans varje vecka. Så småningom får eleverna spela flera gånger i veckan, både på lektion och tillsammans med andra spelkompisar i olika ensembler och orkestrar.

Undervisningen sker främst i kulturskolans lokaler i Mölnlycke och Landvetters kulturhus där vi har väl utrustade slagverkssalar. Lektionstiderna planeras i samråd med undervisande lärare.

Går inte att hyra slagverksinstrument

Det går inte att hyra trumset eller andra slagverksinstrument av kulturskolan. Men slagverkslärarna ger gärna råd om vilken utrustning man behöver för att kunna öva hemma mellan lektionerna.

Fördjupningskurs

För den som vill utveckla sitt musicerande ännu mer finns en fördjupningskurs i musik från årskurs 8. På musikfördjupningen får man en längre spellektion och en gemensam lektion varje vecka som innehåller musikteori, arrangering, komponering och samspel.

Om fördjupningskurser

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-27