Till innehållet

Att gå i Kulturskolan

Kulturskolan har kurser i bild, dans, rytmik, teater och musikal, sång och kör och mer än 15 olika musikinstrument. Men kulturskolan arrangerar mycket annat också. Vi har till exempel lovaktiviteter och öppen verksamhet som är gratis och inte kräver anmälan.

En flicka spelar fiol.

Ansöka om plats på kulturskolan

Vårdnadshavare ansöker om plats för sitt barn via elevsystemet SpeedAdmin. Det går att söka till kulturskolans kurser under hela året, men tidigast terminen innan barnet är tillräckligt gammalt att börja en kurs.

För att logga in i elevsystemet krävs Mobilt BankID. Om du har skyddad identitet eller inte har mobilt BankID kan du kontakta kulturskolan på kulturskolan@harryda.se eller 031-724 62 11.

När får du plats på Kulturskolan?

När du har ansökt om plats får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. När du fått en plats kommer kulturskolan att kontakta dig igen. Fram tills dess att du får besked om placering står du kvar i kön. Kulturskolan antar elever i tur och ordning efter ansökningsdatum. Elever har störst chans att få en plats vid terminsstarterna, men elever antas löpande under hela året i mån av plats.

Behöver inte ansöka inför varje ny termin

Du som redan går en kurs behöver inte anmäla dig på nytt inför varje termin. Du har kvar din plats tills du säger upp den, med undantag för rytmikkurserna som är ettåriga.

Om du går i våra gruppämnen som till exempel bild, dans, kör och teater blir du automatiskt uppflyttad till äldre grupper. När eleven blir uppflyttad informerar kulturskolan om detta i slutet av vårterminen med information om ny lektionsdag och lektionstid.

Din egen kulturskolesida

Vårdnadshavare eller elever på kulturskolan kan logga in på sin egen kulturskolesida. På kulturskolesidorna kan du se aktuella kurser och lektionstider, närvaro och avsluta kurser eller söka till nya kurser.

Kulturskolans intresseförening

Vårdnadshavare och elever på kulturskolan kan välja att bli medlemmar i kulturskolans intresseförening och Riksförbundet Unga Musikanter (RUM). Intresseföreningen stöttar kulturskolans elever med bland annat lägerbidrag, stipendier och inte minst fika vid samlingar och framträdanden. RUM är ett riksförbund för barn och ungdomar som anordnar festivaler, läger och kurser.

Om Intresseföreningen och RUM

Går du i kulturskola i en annan kommun?

Elever som går i kommunal kulturskola i en annan kommun och flyttar till Härryda eller Bollebygds kommun har förtur till den kurs eleven går just nu. Om eleven går på samma kurs i en annan kommun behöver detta anges i din ansökan under stycket övrig information. Be sedan den nuvarande kulturskolan att skriva ett intyg att eleven är elev hos dem.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-05