Kontakt
Lyssna

Klagomål på barnomsorg och utbildning

När du har klagomål eller synpunkter som rör kommunens utbildningsverksamheter så ska du i första hand vända dig till den förskola eller skola som klagomålet gäller, enligt följande steg:

1. Kontakta berörd personal

Prata direkt med berörd personal om du är missnöjd med utbildningen, om barnet/eleven har svårigheter i utbildningen, eller om du har andra klagomål på verksamheten.

Om du inte anser att du får hjälp eller svar så går du vidare till steg 2.

2. Kontakta ansvarig rektor

Om problemet inte har löst sig genom dialog med berörd personal, ska du prata med ansvarig rektor.

Om du är missnöjd med rektors hantering av klagomål eller rektorns tjänsteutövning eller agerande så går du vidare till steg 3.

3. Kontakta sektorn för utbildning och kultur

När du kontaktar sektorns centrala klagomålshantering får huvudmannen ansvar att utreda ditt klagomål. Du når ansvarig enklast genom formuläret nedan.
Kontakta mig via * (obligatorisk)
Kontakta mig via
Om alla steg tagits så finns även andra instanser

Om du har följt ovanstående punkter men upplever att kommunen inte följer de lagar och regler som finns för utbildningen, så kan du vända dig till Skolinspektionen.
Anmälan till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller det kränkning eller diskriminering så har förskola/skola ansvaret för att anmäla, utreda och följa upp misstänkt kränkande behandling som sker i verksamheten. Varje förskola och skola har en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Kontakt

Förskola och pedagogisk omsorg:
Marie Fremle, verksamhetschef
marie.fremle@harryda.se
Grundskola och grundsärskola:
Kristin Gemrud, planeringschef
kristin.gemrud@harryda.se
Gymnasieskola och gymnasiesärskola:
Camilla Ahlin, verksamhetschef
camilla.ahlin@harryda.se
Vuxenutbildning:
Hans Skålberg, verksamhetschef
hans.skalberg@harryda.se
Sektorn för utbildning och kultur centralt:
utbildning@harryda.se