Välkomsten - introduktion för nyanlända

Mottagningsenheten Välkomsten tar emot och skriver in alla nyanlända barn och elever mellan 1 och 16 år som ska börja i förskola och grundskola i Härryda kommun. Enheten fungerar som en väg in för alla nyanlända barn och elever i kommunen.

På Välkomsten

På Välkomsten finns samordnare som håller introduktionssamtal med barn/elev och vårdnadshavare. Syftet är att välkomna och introducera barnet/eleven till det svenska förskole- och skolsystemet.

Förskolan

Välkomsten ansöker om förskoleplacering för barnet. Enligt skollagen ska kommunen erbjuda en förskoleplats inom fyra månader till de som vill ha en plats i en kommunal förskola. Du kan läsa mer om förskoleplacering i kommunen på sidan för ansökan.
Ansök eller säg upp plats

Grundskolan

För elever i grundskoleålder görs en första kartläggning av tidigare skolgång och erfarenheter. Välkomsten använder Skolverkets kartläggningsmaterial för att bedöma elevens tidigare kunskaper och erfarenheter. Kartläggningen ger underlag för anpassning av undervisningen och placering i ordinarie undervisningsgrupp.

Välkomstens samordnare ansöker sedan om skolplacering och studiehandling. Vårdnadshavare kan även få hjälp med ansökan om modersmålsundervisning. Du kan läsa mer om skolplacering i kommunen på sidan för skolval.
Val av skola

Undervisning till förberedelseklass

Välkomstens lärare och pedagoger undervisar eleverna i svenska som andraspråk och andra skolämnen. Undervisningen har både ett bedömnings- och ett lärandeperspektiv där bedömningen utgår från observationer av förmågor och kartläggning i ämneskunskaper. Välkomsten gör en individuell plan för varje barns fortsatta utveckling och lärande.

På mottagande skola

Mottagande skola, samordnaren och vårdnadshavaren har alltid ett överlämningssamtal för att främja en fortsatt god skolgång för eleven. Mottagande skola organiserar undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledningen påbörjas på Välkomsten och syftet är att stödja eleven att så långt som möjligt nå kunskapsmålen.
Om studiehandledning på elevernas modersmål på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Elsa Gottfridsson,
Samordnare Välkomsten
0721-45 79 69
elsa.gottfridsson@harryda.se

Pia Johansson
Samordnarde
pia.johansson@harryda.se

Farhad Roashan,
Administratör
031-724 65 58
farhad.roashan@harryda.se

Sara Edvardsson Ehrnborg
Tf. enhetschef Centrum för flerspråkigt lärande
031-724 61 95 sara.edvardsonehrnborg@harryda.se