Till innehållet

Studera utomlands

Gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen har möjlighet att söka kommunalt bidrag för att studera utomlands ett läsår.

Two railway tracks merge together. Railway crossing

För att studera utomlands ett läsår krävs det att elevens totala studietid i gymnasieskolan inte överstiger tre år på grund av utlandsstudierna. Därför betalas endast bidrag ut för studier på svenska utlandsskolor, det vill säga skolor som följer svensk läroplan och som granskas av Skolinspektionen. Storleken på bidraget beror på elevens nuvarande gymnasieprogram.

Ansökan

Ansökan om kommunalt bidrag vid gymnasiestudier utomlands ska skickas in senast tre månader före eleven ska påbörja sina studier på den svenska utlandsskolan. Ansökan ska innehålla:

  • antagningsbesked från den svenska utlandsskolan.
  • intyg från gymnasieskola i Sverige om att eleven kan fortsätta sina studier där efter läsåret i utlandet.
  • studieplan för elevens studier i utlandet.
  • studieplan för motsvarande program från elevens svenska gymnasieskola.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-12