Till innehållet

Kommunens aktivitetsansvar

Kommunen arbetar för att ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildning och inte har jobb ska erbjudas aktiviteter som ska bidra till att varje ungdom kommer vidare till studier eller arbete. Det kallas kommunens aktivitetsansvar.

Ungdomar som är klara med grundskolan men som ännu inte har fyllt 20 år och som inte för tillfället inte genomför eller inte har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola (eller motsvarande utbildning) ingår i kommunens aktivitetsansvar.

Härryda kommun söker kontakt med ungdomar som står utanför både studier och arbete för att erbjuda individuellt anpassade åtgärder. Åtgärderna ska i första hand motivera till att ungdomen återupptar sin utbildning. Det är frivilligt att ta del av dessa insatser.

Vad kan du få hjälp med?

Om du ingår i den här gruppen kan du kan få stöd och hjälp att hitta rätt för att kunna ta nästa steg i livet. Tillsammans med dig arbetas en plan fram som utgår från dina styrkor, önskemål och drömmar. I den personliga planen tar man hänsyn till eventuella hinder och svårigheter. Kommunens aktivitetsstöd hjälper dig att ta del av aktiviteter som studie- och yrkesvägledning, studier och praktik.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-16