Till innehållet

Gymnasieval

Många som står inför sitt gymnasieval tycker det är svårt. Det finns så många olika alternativ att välja mellan och hur vet man egentligen vad som är bäst för dig? Inför ditt val är det bra att fundera över vad som är viktigt för dig, vad du är intresserad av och vilka mål du har.

Hur gör jag ett genomtänkt val?

Hur kan man tänka för att göra ett så väl genomtänkt och väl underbyggt val som möjligt? Filmen ovan handlar om hur man skaffar sig valkompetens, en kompetens man behöver många gånger i livet.

Se filmen om hur man skaffar sig valkompetens Länk till annan webbplats.

Det finns 18 nationella gymnasieprogram, 12 yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla program är treåriga. På alla program finns dessutom olika inriktningar du kan välja mellan, allt för att utbildningen ska passa dig så bra som möjligt.

Behörighet till gymnasieskolan

För att kunna konkurrera om en plats på ett nationellt program behöver du vara behörig.

 • För ett yrkesprogram behöver du ha minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt fem andra ämnen. Totalt behöver du ha minst E i åtta ämnen.
 • För ett högskoleförberedande program behöver du ha minst E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik, samt nio andra ämnen.
 • För samhälls- ekonomi- och humanistiska programmen krävs minst E i samhällskunskap, historia, religion och geografi.
 • För naturvetenskaps- och teknikprogrammet krävs minst E i kemi, fysik och biologi.

Yrkesprogram

På ett yrkesprogram läser du kurser som gör att du blir utbildad inom ett eller flera olika yrken. Efter avslutad utbildning kan du börja arbeta med det du utbildat dig till. Du kan även välja att läsa kurser som ger dig grundläggande- och viss särskild behörighet till högskolan och yrkeshögskolan. Du väljer alltså själv om du vill studera vidare eller arbeta efter examen. På alla yrkesprogram har man minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Om de olika programmen på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Högskoleförberedande program

Ett högskoleförberedande program ger dig behörighet till högskola och universitet. Alla som går ett högskoleförberedande program får grundläggande behörighet, beroende på vilket program du läser kan du också få särskild behörighet. På ett högskoleförberedande program får du inte några specifika yrkeskunskaper.

Om de olika programmen på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Introduktionsprogrammet

Det finns fyra olika sorters introduktionsprogram för dig som inte har behörighet till något nationellt program.

Om de olika Introduktionsprogrammen på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan finns för de elever som inte bedöms nå upp till kunskapskraven i gymnasieskolan på grund av att de har en utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är mer anpassad för de egna förutsättningarna.

Om anpassad gymnasieskola

Övriga program

Utöver de nationella programmen och introduktionsprogrammen finns International Baccalaureate (IB), spetsutbildningar, lärlingsutbildningar, idrottsutbildningar och särskilda varianter på de nationella programmen samt riksrekryterande utbildningar.

Om du ska söka en idrottsutbildning behöver du göra en tidig ansökan till idrottsförbundet. Var särskilt uppmärksam på vilket datum som gäller för dig.

Meritpoäng

Du räknar ihop ditt meritvärde genom att addera dina 16 bästa betyg (17 om du har ett modernt språk). Du kan max få 340 poäng om du läser ett modernt språk.

 • A = 20 poäng
 • B = 17, 5 poäng
 • C = 15 poäng
 • D = 12.5 poäng
 • E = 10 poäng
 • F = 0 poäng

Räkna ut ditt meritvärde på gymnasieguiden.se Länk till annan webbplats.

Antagningspoäng

Antagningspoängen är den betygspoäng som krävs för att få en plats på en specifik utbildning. Antagningspoängen varierar från år till år och avgörs av hur många elever som söker utbildningen och vad de har för betygspoäng, samt hur många platserna är.

Tidigare års antagningspoäng inom Göteborgsregionen. Länk till annan webbplats.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester. Kontrollera vad som gäller med den skola du är intresserad av.

Tips inför ditt val

 • Utgå från vad du är intresserad av och vad du vill kunna göra efter gymnasieskolan. Vill du ha ett speciellt yrke? Vill du snabbt ut i arbetslivet? Eller vill du studera vidare och i så fall inom vilket område?
 • Gör plus- och minuslistor när du jämför olika program och skolor. Vilka är fördelarna med respektive nackdelarna med skolorna och programmen? Skriv upp dem på ett papper och ringa sedan in det som verkligen är viktigt för dig.
 • Jämför olika program med varandra. Vilka kurser läser man? Får man praktik? Vilka kurser passar mig bäst?
 • Besök gymnasieskolornas hemsidor för ytterligare information.
 • Skuggning innebär att du hälsar på en skola och är med på lektioner och får uppleva hur det är att gå på det eller de program du är intresserad av. Kontakta den gymnasieskola du är intresserad av och fråga om det finns möjlighet till skuggning.
 • Tänk på att flera vägar kan leda till samma mål. Det "rätta" programmet är sällan det enda alternativet. Fundera över vilken väg som är rätt för dig.
 • Om du väljer "fel" går det oftast att lösa, direkt eller senare i livet.
 • Jämför skolor. Samma program finns ofta på flera skolor, vad skiljer dem åt?
 • Besök Gymnasiedagarna för att tar reda på mer om de olika skolorna och programmen.

Gör gymnasievalet här Länk till annan webbplats.

Om gymnasiedagarna Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-12