Studera utomlands

Gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen har möjlighet att söka om kommunalt bidrag för att studera utomlands ett läsår.

För att studera utomlands ett läsår krävs det att elevens totala studietid i gymnasieskolan inte överstiger tre år på grund av utlandsstudierna. Därför betalas endast bidrag ut för studier på svenska utlandsskolor, det vill säga skolor som följer svensk läroplan och som granskas av Skolinspektionen. Storleken på bidraget beror på elevens nuvarande gymnasieprogram.

Ansökan om kommunalt bidrag vid gymnasiestudier utomlands skickas till sektorn för utbildning och kultur senast tre månader före eleven ska påbörja sina studier på den svenska utlandsskolan.
Ansökan ska innehålla följande:

  • Antagningsbesked från den svenska utlandsskolan.
  • Intyg från gymnasieskola i Sverige om att eleven kan fortsätta sina studier där efter läsåret i utlandet.
  • Studieplan för elevens studier i utlandet.
  • Studieplan för motsvarande program från elevens svenska gymnasieskola.