Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan finns för de elever som inte bedöms nå upp till kunskapskraven i gymnasieskolan på grund av att de har en utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är mer anpassad för de egna förutsättningarna.

Elevens hemkommun prövar frågan om en sökande tillhör målgruppen. Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan eller i motsvarande utbildning. Den ska ge eleverna en anpassad utbildning som ger en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Nationella program

Det finns nio yrkesinriktade nationella program:


Individuella program

Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är mer anpassad för de egna förutsättningarna. De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Det individuella programmet och de nio nationella yrkesinriktade programmen finns i någon eller flera av kommunerna inom Göteborgsregionen. Härryda kommun har ett samverkansavtal för gymnasieantagning med Göteborgsregionens 13 kommuner. Det innebär att du som bor i Härryda kommun fritt kan välja bland de gymnasieskolor som finns inom regionen.

Här hittar du mer information om var i regionen de olika utbildningarna finns att söka. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ingemar Dahlquist, administrativ chef gymnasieskolan
031-724 66 27
ingemar.dahlquist@harryda.se